Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5464

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α: ΑΝΟΙΓΕΙ «ΦΤΕΡΑ»
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΓΟΥΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕ

Επανεκκίνηση
µε πανίσχυρο
κινητήρα

3 Ιουλίου οι πρώτες
αφίξεις στον Άραξο
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ, Γ. ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ «Γ»

ΣΕΛ. 3

ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Αλλάζει όψη
η πλατεία
Γεωργίου
ΣΕΛ. 6

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Νέα κίνητρα
στην ολοήµερη
λειτουργία
ΣΕΛ. 4

«Καταφύγιο»

για 1.631 χρήστες
n Ποιο είναι το προφίλ: Στα 16 µε κάνναβη

και στα 19 µε ηρωίνη

n Ε. Παππά (υπεύθυνη του κέντρου) στη «Γ»:

Τους αξίζει µια δεύτερη ευκαιρία

n Τα µηνύµατα των τοπικών φορέων για την

παγκόσµια ηµέρα κατά των ναρκωτικών

ΣΕΛ. 10-11

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ι.Χ. έπεσε…
«θύµα» ενός
κλαδιού!

ΕΟ∆Υ: 13 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ ΝΕΑ

ΣΕΛ. 9

«Πράσινο φως»
για τη ρεµδεσιβίρη
ΣΕΛ. 5

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Άνθρωπος µε
πολλές χάρες
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΕΛ. 15

Από τη ∆ευτέρα

29 Ιουνίου
στη «ΓΝΩΜΗ»

Τα «ΑΙΧΜΗΡΑ»
σε 2 σελίδες
Με αποκαλύψεις,
παρασκήνια
και αποκλειστικότητες
που ενηµερώνουν
και ...ενοχλούν!