Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

AΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ

ΤΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑΣ
(µέρος 3ο)

• ΣΕΛ. 15-18

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 332 • ΕΤΟΣ 7ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΜETAΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΜΜΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ 8 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• ΣΕΛ. 6-7

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
από ναρκωτικά,
αλκοόλ & τζόγο

ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗ LARISSANET OI YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΛΕΠΟΥ∆ΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΥΠΗΣ

Στήνονται σταθµοί
φόρτισης σε Λάρισα
και εθνικό οδικό δίκτυο

Το 37% είχε ζήτημα με το αλκοόλ, 27% είχε εξάρτηση από τα οπιούχα και 17% από την ινδική κάνναβη
Αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω κρίσης, τα περιστατικά που ζήτησαν βοήθεια για το τζόγο
• ΣΕΛ. 12

• ΣΕΛ. 22

ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
• ΣΕΛ. 21

11

14

13

ΛΙΝΑ ΜΑΛΑΚΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΡΗ ΜΠΑΡΟΥΤΑ

ΑΠΟ∆ΟΜΟΥΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΦΑΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ

∆ΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ

Βιολόγος

Γλύπτης

ΛΙΓΟΥΣ Η ΤΕΧΝΗ

Βιβλιοπώλης

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

Τι προκαλεί η κλιµατική αλλαγή
στην περιοχή της Λάρισας

«Το µοντέλο της ““AΡΩΓΗΣ”
θέµα παγκόσµιας συζήτησης»

Μετεωρολόγος, ∆ιευθυντής ΕΜΥ

Καθηγητής Επιδηµιολογίας Παν. Θεσσαλίας

• ΣΕΛ. 9

• ΣΕΛ. 10