Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

€0.80

25oC - Υγρασία 47%-100% - Άνεμοι: ΝΑ-Β 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:14 - Δύση ηλίου: 21:12

ÅéäÞóåéò, óêÜíäáëá, äéáöèïñÜ

Τριάντα χρόνια τώρα, το πολιτικό σύστημα της χώρας επιχειρεί-και τις περισσότερες φορές τα καταφέρνει- να μας βάζει να τσακωνόμαστε ποιός απο τους δύο του
δικομματισμού είναι περισσότερο διεφθαρμένος. Οταν άρχισε, ήμουν νέα κοινοβουλευτική συντάκτης και “νομίζαμε” ότι κάναμε ρεπορτάζ.
Στην πραγματικότητα παίζαμε τον ρόλο του μεταφορέα ειδήσεων και “ειδήσεων” ανάμεσα στα κόμματα και τους πολίτες. Ποιές ειδήσεις
μεταφέραμε, είχε απόλυτη σχέση με τα συμφέροντα του εργοδότη, στον οποίο δουλεύαμε. ΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ FB 3»

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5145

ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ «ΕΡΗΜΙΤΗ ΠΛΟΥΣ» ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΡΓΟΛΑΒΟ

Èá ôïõò ôáñÜîïõí óôç íïìéìüôçôá

ÄéáêïðÞ åñãáóéþí
óôï öõëÜêéï, äéÝôáîå
ç Áñ÷áéïëïãßá

•

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μήνυση κατά των
φυσικών προσώπων (νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, του εργολάβου, των χειριστών μηχανημάτων, και κατά κάθε φυσικού συνεργού και ηθικού αυτουργού), που
εμπλέκονται στις εργασίες που ξεκίνησαν στον Ερημίτη, υπέβαλε
χθες Πέμπτη 25 Ιουνίου ο Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Βόρειας Κέρκυρας, Χάρης Κουτσούρης.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εστάλη από τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, «μήνυση αναμένεται να υποβάλει αύριο, Παρασκευή 26
Ιουνίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας και το σωματείο
«Ερημίτης Πλους». Στην εν λόγω
μήνυση μάλιστα, θα είναι παρόντες ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης και σύμπασα η νομική ομάδα υποστήριξης.
Σελίδα 5>>

Âïýëãáñçò áíôß ÃáëéáôóÜôïõ óôç íÝá äéïßêçóç ôïõ ÓÅÔÅ

ΑΘΗΝΑ. Θέση -ως μέλος- στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(Σ.Ε.Τ.Ε.) θα κατέχει πλέον ο Χαράλαμπος Βούλγαρης, ο οποίος εξελέγη στις χθεσινές (25/6) αρχαιρεσίες.
Στη θέση του προέδρου επανεξελέγη ο Γιάννης Ρέτσος. ΣΕΛΙΔΑ 16»

ÓõíÝëåõóç Åíéáßïõ
ÖïñÝá: Æïöåñü
ôï ìÝëëïí, «÷ëéáñÞ»
ç óõììåôï÷Þ 4>>

ØçöéáêÝò
åöáñìïãÝò áðü
ôçí áíôéäçìáñ÷ßá
åõñùðáúêþí
ðñïãñáììÜôùí
ΣΕΛΙΔΕΣ

10&11»

Ìáæß äéáäÞëùóáí
åñãáæüìåíïé êáé
ìéêñïåðáããåëìáôßåò
4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα