Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(ou ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ανπmμ Μ
ΥΑΝΝΗ,
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩ Ν
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 24850 22196
Fax: 23850 2228a
E-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθμός Φλλου: 2862
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘHΝΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Η σκέφη όλων των Ελλήνων ενα στραμμένη στα ανατολικά
σύνορα της χάρας μας , στον Εβρο και στα πλησίν της Τουρκίας την Πέμπτη 5 Μαρτίου ο -Σύλλογος Φλων Αγίου Ορους και
νησιά του Αιγαίου . Εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες η χρα Ιερν Μονν Φλρνας ο "Αγος Παίσιος στέλνοντας μήνιμα
μας δέχεται μία πρωτοφανή απόπειρα παραβίοης των συνόρων ενότητας Αλληλεγγύης και συμπαρστασης στους φφουρούς
μας από στεριάς και θαλάσσης . Όλη χρα συμπαρίσταται των συνόρων μας.
ιδιαίτερα στους φύλακες των συνόρων μας στον Εβρο εν παρακολουθεί με αγανάκτηση την προκλητική συμπεριφορά των
συγκεντρωμένων στην τουρκική πλευρά που επιχειρούν την | Ακυρθηκαν και στην Φλρνα οι εκδηλσεις για ην αποκρά
διέλευση των συνoρων. Οι οστυνομικές δυνάμεις με επαγγελμα- και ην Καθαρά Δευτέρα. Τόσο οα Δήμα της περιοχής όσο και
τιμό και αξιοθαύμαστη ψυχραιμία αντιμετωπίζουν τις προκλή φορείς που είαν προγραμματίσει εκδηλσεις ενημέρωσαν τους.
σεις εν και ο ελληνικός στρατός είναι ακοίμητος φφουρός | πολίτες για την συμμέρφωση με την κυβερνητική απόφαση που
της μεθορίου με συμπαραστάτες τους ακρίτες κατοίκους.
Αγρυπνία τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φλρινας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΠiΡΗΥΤΩΝ
ΚΝ ΤηΝ ΠΕΡΕ ΕΝ ΦΜΡΙΝΗ
Η ΕΙΣ.
ΕτΟΣμΕΕηΣ 1ς1Σ
ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σε ανάμνηση του μεγαλοπρεπούς εορτασμού της
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
που οργάνωναν οι προγονοί μας στο αλησμόνητο
και δοξυσμένο ΜΟΝΑΣΤΗPΙ,
ο Σύνδεσμος σας προσκαλεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
σε ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ στον . Ν. Αγίας Παρασκευής στις 9:30 π.μ
επέβαλε την αυρωση των εκδηλσεων λόγω του κορωναίου.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
και σε ΟΙΛΙΑ
του κ . Κωνσταντίνου Pαπτόπου λου-Χατζηστεφάνου
με θέμα
Μοναστηριτες 1912-34-Πρόσφυγες σε αναμονή.
Απευθυνόμενος το 1797 σε όλους τους
συνοίκους Λαούς της Βαλκανικής αλλά συνάμα και
της καθ' ημάς Ανατολής , ο Ρήγος Βελεστνλής πρό τεινε μια κοινή συνταγματική Ελληνική Δημοκρατία .
με απέραντη ευρυχωρία και ανεξιθρη σκεία , όπου
όλοι ο Λοί, διατηρντας ην ίδιοηρουωπεία τους,
θα αυτοκυβερννται δημοκρατικά με θεμέλιο τα
ανeρπνα δικαιματα κα Βoυιλna τον Νόμον Ψη
σμένον από όλους τους πολίτες, άνδρες και
γυναίκες , σε πλήρη ιοοπολιτεία και ελευθερία.
Κοινός εχθρός δεν ήταν ο 0θωμανός , αλλά ο
τυραννος. Σκοπός του ήτανη κατάλυση ης Τυρανίας
και ο επανοστατικός μετασχηματισμός της 0θωμα νικής Αυτοκρατορίας σε μια Κοινοπολιτεία όπου
τους συνοίκους Λαούς θα συνείχε η Δημοκρατία
και ο ελληκός πολιτισμός από τον oποίoν απέρρε
ο σύγχρονός του γαλλικός Διαφωταμός . Γ' αυτό στην προκήρ . με τα Βαλκάνια , ολόκληρη ην Μικρά Ασία, την Μολδαβία μέχμ Μίδης Χεpουργος nΡA , Πρόεδρος ατρικού Συλλγου ολρ .
υξή του ο Pήγας καλεί να εξεγερθούν εναντίον του κοινού και πέρα από τον Δνείστερο noταμό και τα Μηοά της ΑAατιδιής
τυρανου και όλοι ο 0ωμανοί Μουοουλμάνοι υπήκο ακόμη Μεουγείοu μέpικα Tν Μaλτ Περεχε δηλαδή , ολοοηρη Τν Π wς και ο Δp ΣΤυρος Κωνσταντινδης, Καρδιολύγος, Γενκeς
και πασάδες του Σουλτάνου , όπως ο Πασβάνογλου του B - τρα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία . Γ' αυτό δεν αναgέρoν - pαμματεας Ε9
δινίου , ο Μωχάμετ Αλυ της Αιγύπτου κι ο Πασάς του Χαλεπίoυ.
Ελληνική Δημοκρατία, λοιπον , πολυεθνκή , πολυθρησκευτική , τής περισχής , 0 εθνικισμός , που γέννησε ο Διαφωταμός ήταν
ανοικτή και ανεκτική , εδραζομένη στον ελληνικό πολιτσμό , Παντελς ξένος και αντίθετος προς το όραμα του Βελεστινλή, και Πόσο επικίνδυνος είναι
στην ελευθερία , στα ανθρπινα δικαιματα και στην κονή ευ - Την "Νέα ολιτική Διοίηση συνό ευσε με Τν περνμη op - Η
ημερία . Σύμφωνα με τα κείμενά του , ο Pήγας , καίται μοιάζει να
αντιγράφει τα κηρύγματα της γωτής τότε Γαλικής Επανάστα . μαστικά χρες της Ελληνικής Δμακpατος του - ελληνκς κατά και βrχα Ορισμένα άνθρωποι μπορείνα εμφανίσουν πευμονία
σης , έχει κατά νουν το προαινιο κοσμοείωλο της ελληνικής τw/mλnσμn, τς ατηoρατες αξίες και την nολιτική κληρονο- δυσκολία στην αναπνοή , Προσβόλλει λιγότερο τα παιδιά και
Οικουμένης όπως το πραγμάτωνε η Πατρα Αντολική Ρωμαίκή μά των Ελλήνων . ' ουτό σην κεφαλή τοποθέτησε τον ΑλE - τυς εβους , εν α ηuaωμένοι και άτεμ με υποκεμενα νουήματα
Αυτοκρατορία και στην πνευματική συνέχειά της το Οικουμε . ξανδρο τον Μέγα , τον πpτο απελευθερωτή των Λον και τον (oπως σακχαρδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα ) είναι
νικό Πατριαρχείο Κωνοταντινουπόλεως
Η θικουμένη του Ρήγα το 1797 εδράζεται στην ίδια ακριβς
βάση με την τωρινή Παγκοσμιοποίηση, Με μαν ειδοποιό , όμως ,
ποoική διοφορά . η Οικουμένη του Ρήγa έχει σύμβολό της τον
Μέγα Αλέξανδρο , τον μεγαλοφυή Μακεδόνα Απελευθερωτή ο
onoiος πραγμάτωσε την πρτη και μοναδική άξα λύγου Παγκo
qμοποηση με απόλυτο σεβασμό στους Λοούς, στις Παραδο- έγιναν τα αποκαλυπτήρια ψηφιδωτού όπου απεικονίζεται ο . Καλό και συχνό πλύσμο των χεριν με σαπουνι και νερο ,η
σες και στην θρησκεία καθενός Λαού . ' υτό επί 2.300 χρύνα υγκς , το έμβλημα του 1ου Συντάγματος Πεκού, mοu εδpεύa με ακοολούχο αντσηπτικό διαλυμα.
όλοι οι Λαοί ης Ανατολής τον λατρεύουν ωςσο0ε0 και υΠΕ.στην Ολρινα Τοψηδωτο , δωρεά της Σχολης καλων ιεχνων . Καλύπτουμε το στόμα και ην μύτη με χαρτομάντίλο η τ χερι
pηpaνεύoντα όn γέννησαν λαμπρό nολτσμο Σημερα η Παγκο - Φλρινας , έχει τοποθετηθεί μπροστα απο Το δουητuριο του μας ( το εσωτερικό του αγκνα ) κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα.
σμιοποίηση αναπτύσσεται στην χρηματιστηριακή οικονομια Συντάγματος στο Στρατόπεδο ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΑΑΡΗ, και
αλλά πολτποιεί Λαούς , Πολιτισμούς, ιερά θέσμα , κράτη και
θρησκείες
Για να συνεκτμήσει κανείς το κήρυμα του Ρήγα θα πρέπει
ασφαλς να αξιολογήσει και πν εποχi του σε συγκριση προς
το παρελθν της . Εως το 1797 , οι Λοο, της Βαλκανικής συνο
κούσαν στον τόπο τους επί δυο χιλιάδες συνεχή χρόνια ως
υπήκοοι μιας nολuεθνικής Αυτοκρατορίας nου διαδοχικά ήσαν
η ελληνική Οικουμένη του Μεγάλου Αλεξάνδρου , τα ελληνστικά
Βασεια των Εmyνων aπό τη Βακτρια μέχρι την Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου και από την Πέλλα μέχpι ην νδία, η Ρωμαϊκή
Aυτοκρατορία, η Πατρα μας Ανατολική Ρuμαϊκή Auτοκρατορία
κα, τέλος, Π 0ωμανική Κατ την δισχιλιετή αυτη διαόρομή οι
νεύτεροι Λαοί , προσερχόμενοι στην κοινή εστία, ενσω ματνονταν σταδιακά παρά τα ενδιάμεσι σκληρά πολεμικά M .
νήματα. Ακόμη και τότε , όμως, ως αντίπολο , είχαν εξεικειωθεί
μεταξύ τους, Τυς συνείχε ως κονός στός ο ελληνικός πολιπ .
σμός και επί 1.500 χρύνια η Ορθοδοξία . Τα δρα του Πολιτ .
σμού , μετά τον 7ο αινα, εξοικείωναν, φτιζαν και εσνωμά τωσαν στην Ορθόδοξη Οικουμένη τους αλαβικούς πληθυσμούς,
έστω και καποτε εχύρικούς, Αυτή η Οκουμένη, ακομη και όταν
- και επειδή . έχασε την nολική εξουσία στην ενδότερη καθ
ημάς Ανατολή , συνήμε εκεί γοnμες πνευματικες σχεσεις με κκ . θεόκλητο , τον διοκητή της 9ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχο κ.
τους Αρεβες και το 1Ολάμ . Με την Πλουοια ουνειοοορα της ΕλΠαναγιτη Καρατζο ( πρeηγούμενο Διοικηm του 1ου Σ.Π) , Τον
ληνικής φιλοσοφίας , ης αστρονομίας και των θετικν επι Δοικητ Του 1ου Σ.Π. Συνταγματάρχη κ . Νικόλαο Γκόνη και τον μας χρήσεως, Υγρα μαντηλοα.
στημν συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του υψηλοτέρου Κοσμήτορα της Σχολής Καλν Τεχνν Φλρινας κ . Ιωάννη
ισλαμικού πολιτισμού υπό τους μεγάλους Χαλίφες.
Σ αυτούς τους συνοίκους Λοούς και σ αυτή την Πραγμα. 9ης Ταξιαρχίας και του Κοσμήτορα . Το ψηpιωτό φιλοτέχνησαν 003, τις άρες 11:00-13:00 το πpu και 18:00-2000 ο anoγευμ .
τικότητα απευθύνθηκε 0 Ρηγας όταν πpoκηpuξε ην Εληικη φοιηττές και φοτήτριες του Εργαστηρίου Ψηpιδωτού υπό τον
Δημεκρατία με πλήρη ελευθερία, ανεξιΒρηακεία και αστιμα όλων συντονισμό των διδασκόντων Δημοσθένη Αβραμίδη (2013τους οποίους αδιακρίτως κάλεσε να αποτινάξουν από κοινού 2016) και Ράνιας Σχορετσανίτη (2018-2019 ).
Την τυραννίαν. Δεν εστρόφη φυλετκά ούτε θρησκευΤικά εναντίον των κυριάχων ΟΒυμανν αλλά απp cuπα και απροκατάληπτα κήρυξε γενκή επανόστοση
όλων εναντίον της τuρανίας και της αυθαίρετης
απολυταρχίας που βασάνιζε όλους-ακόμη και
υψηλούς αξυωματούχους της
Το Σύνταγμα αυτής της Δημοκρατικής Κονοπολ τείας ο Ρήγας κυκλοφόρησε υπό τον Τίτλο "Νέα
Πολιτική Διοησις των κατοίκων της Ρούμελης , της
Μικράς Ασίας , των Μεσογείων Μήσων και της
Βλαχομπογδανίας.. Ρούμελη μανε στην τουρκική
Υλσσα Χυpα των Ρωμαίων (Poυμ ) nou εκάπτε
όλες ανεξορέτως τις βαλκαν κές επαρχίες της 0υμανικής Αυτοκρατορίας . Συνεπς , ο Βελεστινλής
δεν περορίσθηκε Ποτέ μονέχα στα Βαλκάνια Αντιθ στους Φλωριντες η ανακοίνωση nou εξέδωσε ο lστpικός
τως η Ελληνwή Δημοκφατία του περιελάμβανε , μαυ Σύλλογος ολρινας και υnογράφουν , ο Δρ ωάννης , Μουμουστη αίθουσα του Συνδέσμου, Ολυμπιάδος1 στις 11:30 π.μ.
ο Πράεδρος
Σωτήρης θ. Βόσδου
0 Γεν. Γραμματέος
Μιχάλης Ε. Χάτζιος
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
wΔεν φοβόμαστε . Προστατευόμαστε!..
Ενημέρωση και Μέτρα Πρόλη ψης για τον κορωνοί Παρέχει
Του Νίκου Μέρτζοu
0 Ιατρικός Σύλλογος , μεταξύ άλλων ενημερνει:
Ποια είναι τα κύρια συμπτματα του κορωνοίού COVID 19
ταν σε έθνη αλλά σε άλους τους κατοίκους της τεράστιας αυλομωξη από τον νέο κορωνοίό C0VID19 μπορεί να προκ .
ΤD του, όnου, ε δύδανη χωροστά φύλλα, τύπωσε τις δδεκα ονο - λέσει ήπια συμπτματα, όπως καταρροή , πονοόλαιμο , πυρετό
δημιουργό της πρτης Οικουμένης
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΧΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΕ ΨΗΦΙΔΩΤΟ 0 " ΑΥΓΚΑΣ" , ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 1ου Σ.Π.
Με μία σεμνή τελετή το Πρuί της Τετάρτης 4 Μαρτiου 2020 μέτρων ατομκής και αναπνευστκής υγιεινής
Περισσότερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής νόσου . Πολύ
συνέχεια στην σελίδα 2 χαμηλή είναι η νοσηρόητα και εξοφετικά σπάνια η θνησιμότητα
στα παιδιά και στους ανήλικους .
Πς θα προστατευτ αnό τον κορωνοί ;
Γn την αnοguγή μετάδοσης είναι πολύ σημαντική η οpopμογή
. Απogεύγουμε να αγγουμε τη μυτη, τ τόμα και τα μάτα μας.
. Κρατάμε απόσταση τουλάυτον 1 μέτρου από άλλους αθρτους
και ιδιαίτερα όσους βίχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό
. Προτιμούμε την παραμονή μας σε καλά αεριζόμενους χρους
και μακριά από την πολυκοσμία, όταν και εφόσον είναι εφυτό .
. Καλύπτουμε το στομα και τη μύτη μας με ιατρική μάσκ ,
μαντηλι, μνα ή λιγιομένο αγκνα ότιν βίουμε ή φτεριζόμαστε
Πετάμε αμέσως το μαντήλι σε κλειστό κάδο .
ΟNΝΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με οpορμή τις εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της χρας η
ΟNNΕΔ Φλρνας στηρίζει και συμπαραστέχετα έμπρακτα στο
προσωπικό ( άνδρες και γυναίκες ) των σωμάτων ασφαλείας
καθς και στον ελΜηνικό στρατό , στον Εβρο , noυ προασπίζοντα
τα συνορα μας, μέρα και νύχτα.
Παρακαλούμε, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνειοφέρουν σε
ουτήν τη προσπάθεια, συγκεντρνοντος τα εξής τρόφιμα και
το anoκαλυπτήρια έγιναν αnό τον Σεβασμιτατο Μητροπολίτη aτομικής καΒαριότητας .
Τρίφμα: Εηροί καρποί , Σοκολάτες , Μπισκότα, Σνακ , Χυμούς.
Ειδη ατομικής καθαρότητας : Αντσηπτικά , Γάντια πλαστικά
Ος σημείο ογκέντρωσης των προopopuν ορίζννται τα γρagεία
Ζιγα. Είχε πρoηγηθεί δεηη και χαιρετισμοί του Δουκητού της mς ΜΔΕ Φpνuς ατ τν Τεάρτη 0403 έως και τν Πapaσευn
Eυχαριστούμε για την ανταπόκριση σας .
Ο Πρέεδρος ΟΝΝΕΑ Φλρνος,
Ηλιάδης Κωνσταντίνος