Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΟ 21 -ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27444
Αισιοδοξία της ΤτΕ για την
κυβερνητική πολιτική
Βελτιωμένα
μεγέθη για ξένες
επενδύσεις και
έλλειμμα
οικονομικν πολιτικν , ε στιάζοντας στην επανεκκίνηση ήδη εγκεκριμένων εμβληματικν επενδυτικν
έργων , στην επιτάχυν ση
ιδιωτικοποιήσεων,
στην προσέλκυση επενδύσεων , στην αναμόρφωση της
δημόσιας διοίκησης και στη
μείωση της φορολογίας . Η
μεταρρυθμιστική προσπάθεια έχει ήδη αποδσει
καρπούς . Οι πολιτικές που
έχει εφαρμόσει έως τορα
χρίνονται προς τη σωστή
κατεύθυνση και συμβαδίζουν με τις προτάσεις που
έχει καταθέσει η Τράπεζα
της Ελλάδος τα τελευταία
Αύξηση των ξένων επενδύσεων στη
χρα μας και σημαντική μείωση κατά
1,6 δισ. ευρ του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσν συναλλαγν καταγράφε
ται στο τέλος Οκτωβρίου 2019.
Συγκεκοιμένα, το έλλειμμα διαμορφθηχε στα 697 εκατ. ευρ και οι ξένες επενδύσεις έφθασαν τα 3,2 δισ. ευρ . Αυ τές οι εξελίξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος , οφείλονται
στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιν και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενν και δευτερογενν ει
σοδημάτων , οι οποίες αντιστάθμισαν τη
διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου
αγαθν .
Το έλλειμμα του ισοζυ.
γίου αγαθν αυξήθηχε λότων
χρόνια.
Διατηρεί την
πτωτική Πορεία n
ανεργία
Η ΤΤΕ διαβλέπει ωστόσο ότι οι κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον έχουν αυξηθεί , εν σε ό,τι αφορά
το εγχριο περιβάλλον , εχτιμά ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάκαμψης εξαιτίας του αρνητικού διεθνούς
οικονομικού περιβάλλοντος ενέχει τον
χίνδυνο να επέλθει μεταρρυθμιστική κόπωση και να χαθυστερήσει ή εφαρμογή
Στο δημοσιονομικό μέτωπο σύμφωνα
με τα έως τρα διαθέσιμα στοιχεία , η
Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι θα επιτευχθείο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 και το 2020.
Η ΤΤΕ στην Ενδιάμεση Εκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματι κή Πολιτική 2019 που υπέβαλε ο διοικητής της , Γιάννης Στουρνάρας στον Πρόεδρο της Βουλής , Κωνσταντίνο Τασούλα ,
αποδίδει εύσημα στην Κυβέρνηση επίση
μαίνονται ότι έχει πραγματοπουή σει ένα
δυναμικό ξεκίνημα και εφαρμόζει ένα ευ
ρύτατο πρόγραμμα μεταρουθμίσεων και
Ανάπτυξη 2,4% για το 2020 αι
2,5% για το 2021 προβλέπει η Τράπεζα
της Ελλάδος, εν για φέτος ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμά ότι θα ξεπεράσει το
1,9%.
Εντούτοις , η καταναλωτική δαπάνη εχτιμάται ότι θα αυξηθεί με σχετικά ή πιους ρυθμούς , καθς τα νοικοκυριά αναμένεται να χρησιμοποιήσουν μέρος της
αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου ει σοδήματος για την αποπληρωμή χρεν , ε
ν παράλληλα θα αυξηθεί και η αποταμί
Στο 16,4% διαμορφθηκε το ποσο
στό της ανεργίας στη χρα το γ' τρίμηνο εφέτος, έναντι 16,9% το β' τρίμηνο
του 2019 και 18,3% το γ' τρίμηνο του
2018, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
777.041 άτομα ( εκ των οποίων περίπου
572.000 είναι μαχροχρόνια άνεργοι) και
μειθηκε κατά 3,5%, σε σχέση με το προ
ηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9% , σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προη
γούμενου έτους .
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας
( 20,5% ) παραμένει σημαντικά υψηλότερο
από εκείνο στους άνδρες (13%).
Ηλικιακά , τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων .
Αντιθέτως, υπογραμμίζει ότι η ταχύτε
gη υλοποίηση των διαρθρωτικν μεταρρυθμίσεων, η άμεση ή/και έμμεση μείωση
των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα και η ταχύ .
τερη του αναμενομένου αΣΕΑ
ευση.
Ετοιμο το 2022 το νότιο τμήμα του Ε65
Α. Καραμανλής , Δικαιοσύνης, Κστας
Τσιάρας , ο υφυπουργός Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων , Κστας Σκρέκας , ο Γ.Γ. Υπονουν όπως είπε.
Στην επίσκεψη ήταν παρόντες οι υπουργοί Οικονομικν, Χρήστος Σταϊκού ρας, Υποδομν & Μεταφορν, Κστας
Τη βεβαιότητα ότι τα έργα στο νό
τιο τμήμα του Ε65 θα ολοκληρω θούν εντός της συμβατικής προθεσμίας μέχοι
το τέλος του 2021, κίσως και προηγούμενα, αλλά και τη δέσμευση ότι χθα επι ταχυνθούν οι διαδικασίες για την έναρξη
των εργασιν και στο βόρειο τμήμα του
E65%, δηλαδή μετά τα Τρίκαλα και την
Καλαμπάκα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της επιθερησης των έργων στο νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος, τον λεγόμενο Ε65, που
συνδέει την ΠΑΟΕ Αθηνν-Θεσσαλονί κης με την Εγνατία οδό.
Ο πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι τα
έργα κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς , έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι απασχολούνται 1.300 εργαζόμε
νοι μόνο στο νότιο τμήμα και ανανέωσε το
ραντεβού του για τα εγκαίνια του έργουΧπολύ πριν τη λήξη του συμβατικού χρόΣΕΛΑ 2
ΣΙΛ Α
Σύγχρονους
κανόνες και
ρυθμίσεις ζητά ο
Εμπορικός
Σύλλογος Αθηνν
Στο φως η Κιβωτός της Διαθήκης;
Μπορεί το Ιερό Δισκοπότηρο να αποτελεί τον κουφό πόθο για πολλούς αρχαιολόγοuς και ιστορικούς , αλλά χαι η Κιβωτός της Διαθήκης αποτελεί μέσω της βιβλικής Ιστορίας έναν ακόμα σημαντικό θησανρό της Χριστιανοσύνης και όχι μόνο. Αν , βέβαια,
ποτέ βρεθεί.
Μία ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, υποστηρίζει ότι , ίσως, έχει εντοπίσει ένα σημαντικό στοιχείο . Το μέρος όπου είχε τοποθετηθεί η Κιβωτός , η οποία, σύμφωνα με το βιβλίο του Σαμουήλ , περιείχε τις δύο πέτρινες στήλες με τις 10 εντολές
που παρέδωσε στην ανθρωπότητα ο Μούσής , ύστερα από την επαφή του με τον Θεό.
Οπως ισχυρίζονται οι επικε φαλής της ομάδας, Δρ . Ζβί Λέντερμαν και ο καθηγητής,
Σλόμο Μπουνίμοβιτζ , η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Μπεθ Σεμές , όπου , κατά τη διάρ
χεια ανασκαφν , έφεραν στο φως μα τεράστια πέτρινη πλάκα, που στηριζόταν οριξόντια
σε δύο μικρότερες πέτρες .
Σύμφωνα με τον Λέντερμαν, η ομάδα, σύντομα , συνειδητοποίησε πως βρί.
σκεται μπροστά σε ένα τελετουργικό τραπέζι, το οποίο ίσως θα μπορούσε να Σ 3
Εκουγχρονισμό κανόνων και ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στις εμπορικές
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ζήτησε ο
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθη
νν , Σταύρος Καφούνης, από τον υφυ πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων , αρμόδιο για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο ,
Νίκο Παπαθανάση .
ΣΕΛΛΑ 2
Σε σχετική ανακοίνωση του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι Ευρωπαίοι με χαμηλό εισόδημα αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές στον αγώνα για το κόστος στέγασης
  Έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα αναμένουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των στεγαστικών τους δανείων τους επόμενους μήνες Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων με χαμηλό εισόδημα αναμένεται να καθυστερήσει να πληρώσει βασικούς λογαριασμούς τους επόμενους μήνες, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των ενοικίων και του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. “Η ικανότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση και τ
 • Ευρωεκλογές: Ελληνικό “άρωμα” στις γερμανικές υποψηφιότητες
  Μια Φιλελεύθερη με πάθος για την Ελλάδα, μια ανεξάρτητη καπετάνιος-ακτιβίστρια για τους πρόσφυγες είναι μερικοί από τους Γερμανούς επικεφαλής υποψηφίους για τις ευρωεκλογές. Ο προεκλογικός πυρετός δεν έχει ακόμη αγγίξει τη γερμανική πραγματικότητα, αν και οι πρώτες αφίσες έχουν κάνει δειλά την εμφάνισή τους και στις τηλεοπτικές εκπομπές λόγου γίνεται σαφές ότι οι πολιτικοί προσκεκλημένοι απευθύνονται στο εκλογικό τους κοινό. Ούτως ή άλλως στις 9 Ιουνίου εκατομμύρια Γερμανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για να στείλουν εκπροσώπους τους στην Ευρ�
 • Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 1,99%, στα 105,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος
  Ισχυρές ανοδικές τάσσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά τέταρτη συνεδρίαση, επανερχόμενη στα επίπεδα των 1.420 μονάδων. H αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές από την Standard & Poor’s και η ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος σημαντικά υψηλότερου του στόχου, για το 2023, έδωσαν ώθηση στην αγορά. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.420,40 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρά κέρδη 1,99%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,38 εκατ. ευρώ, ενώ �
 • Κορυφώνεται η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
  Κορύφωση  αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα Τρίτη επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από χθες Δευτέρα 22/04.   Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα, εκτός από τις πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λασποβροχές, κυρίως στη βόρεια και δυτική χώρα. Την Τετάρτη η στροφή των ανέμων σε δυτικούς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της σκόνης στα Δωδεκάνησα και την προοδευτική απομάκρυνσή της προς τα
 • Σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων εν πτήσει στην Μαλαισία
  Δυο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν σήμερα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα μέλη των πληρωμάτων τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο δυτικό τμήμα της μαλαϊκής χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους. «Τα δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 10 θυμάτων από το ιατρικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Σουχάιμι Μοχάμαντ Σουχάιλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σύμφωνα με δελτ�