Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΛΟΣΕΙΣ ΓΙAΥIΚΗ ΜΕΤΑ ΤEY ΒΕΡΟΙΑ
θέλει χρόνο και ρυθμό η ομάδα
Σel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 31
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6454
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΙΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΜΕ
Με πολλές ελλείψεις
η έναρξη λειτουργίας
του Πολνδύναμου
ΣΤΟΙΚΗΜΑ ΠΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΕΙΚΑΙΡΗ ΟΛΚΛΗΡΟΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΟΝ
Με ιδιωτικά κεφάλαια
η εποχή των ΙED
Στα χνάρα του 4ου κτιρίου του
ΠΝ. με χειρότερους ομως όρους.
ξεκινα τη λειτουργία του το Πολυδυναμο Κεντρο Αντιμετπι σης Κρσεων Χρηστν Ναρκωτικν και
Αλκοολ εκτιμα η Επτponn Αγνα
του ΠΑΜΕ Νοσοκομείου <ΧατzηκΣΕΛ. $
Πιλοτικές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στις αρχές του
νέου έτους
Πραγματοπoη8nκε η Πρωτη συνε δρίαση της Ειτpoπής Κυκλοφοριακν Θεμάτων με τη νέα της
συνθεση υno την προεδρία του
Αντιδημαρχου Εργων Γιργου
Αρλετου.
Η ΕΠιτpοπn e8εσε τuς προτεραιότη
τες για το επόμενο διάστημα και
όλα τα μέλη της τόνισαν την ανά γκη της συνεργασίας στε να
εμπεδωθε! μία διαφορετικη κουλτουρα , ειδικά στο κέντρο της
nόλης oπου καταγράφεται και το
εντονότερο κυκλοφοριακο προβλημα.
ΣΕΛ. 2
Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο οι προσλήψεις
στη ΔΕΥΑ
Την απόφαση no είxε λαβει το
Δοικητικό Συμβουλο της ΔΕΥΑΙ για
την Προσληιμη μονψου προσωπικού
στα πλαίσια της συμπληρωματικής
της 3Κ προκήρυξης του ΑΣΕΠ ενέ κρινε το Δημοτικό Σημβούλιο στην
τελευταία του συνεδρίαση.
Η αnoφαση περιλαμβανει είκοσι
νεες προλημες κυρίως τεχνπν
διαφορων ειδικοτητων και εργατν , ειδικότητες δηλαδη nου έχει
aμεση ανάγκη η εxείρηση ΣΛ. 8
Στην αντικατάσταση του φωτισμού σε όλη την εκταση με την μόχλευση ιδιωτικν κεφαλαίων 8α προχωρήσει ο
δημος Ιωαννιτν συμφωνα με την απoφαση nou λaBe κατα Πλειοψnφία το Δημοτικό Συμβουλι
ΣΕΛ. 7
ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΤΟΣ ΠΑΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΛΛΑΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΒΟΛΗ
Αυξημένα ποσά στο
| Επίδομα θέρμανσης
Α irda 5
Ασπονδοι Αδελφοί,
Εβραίοι-ΧριστιανοίΜουσουλμάνοι, του
Σι. Ζουμπουλάκη
| Προξη έγνε η δέσμευση του Πρωθ | Πουργού και έτσ το επί8ομα 8ερμανσης θα δοθel εφεως νωρίτερα ano
καθε αλλη φορά και nopάλληλα δα
| να κστά no - ε ανο OΠως αναφέρε το
ι μικν τα εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια για τη χορηγηoη του επιδoμα| τος nαpαμένουν τα 5ια με πέρuσι,
| ωστοσο το επδoμα θα είνα σημαντικα
|αυξιμένο , αποtλεσμα του Πρoσθετυ
δημοσιονομικού χωpου noυ δμιουρYnare εφέτος, και ο αnοoς κατευθυνειαι αnoκλειστικά στην κανων ία, ι&| aίεερα στα χαμηλότερα εισοδματικα
|στρυματ.
Το Πνευματικό Κεντρο Δημου Ιωανντων naρουσιαζει tη Δευτέρα 4
Νοεμβρίου 2019 και ωρα 830 μμ.
στον Πολιτιστικο Πολυκωρο Δημ.
Χατzης , το βιβλίο του Σταύρσυ
Ζoυμπουλάκη, Ασπονδοι Αδελφοι.
Εβραίοι-Χριστιανοί - Μουσουλμάνοι , εκδοσεις Πατάκη
Το 2020 έτος των διαδρομν
στα θέατρα της Ηπείρου
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΙΑΖΩΜΑ,
NΗA, 5
ΣΕΛ 3
ΣΕΛ. 9