Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διο υνω μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
Παρασκευή
Μαϊου
ελεύθερο
Αριθ. Φύλλου 5773
Τιμή-φύλ. :0,50€
Καθημερινή Epημερίδα Κοζάνη
BOATAIPO
Νίκος Σαρρής:
Ευρωεκλογές
πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον επιχειρηματικό κόσμο να θέσει καίρια
ερωτήματα, σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων και κυρίως τη θέση τους
στη χάραξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 15
Κτηματολόγιο:
Παράταση
για όλη την Ελλάδα
Σε noEs nepoxes opiotnikav non vees ημερομην,es
Σελίδα 12
η διεύρυνση του ακατάσχετου
ΚΑΛΛ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΤΗ
Καθαρά εικονωνιακού
χαρακτήρα ήταν
η τροηολογία nou Προβλέπει
την αύξηση
του ακατάσχετου ορίου
θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
από το Δη.Πε.0έατρο Κοζάνης
18/6 έως 2/8/2019
Σελίδα 13
Σελίδα 2 1
Σχολή Προπονητών
UEFA C
θα λειτουργήσει
το 2019
από την ΕΠΟ και
την ΕΠΣ Φλώρινας
ALL OLI, ΕΙΣ
Προεκλογική
περίοδος
Σελίδα 24
Η πρόεδρος Κατερίνα Παηκώστα καιένας ευσταλής
νέος, ΠΟυπροφανώς συμβολίζει τη Νέα Ελληνική Ορμή.
Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι σε μόλις ένδεκα ημέρες
ψηφίζουμε, ότι δηλαδή είμαστε τώρα σε αυτό που λέγεται
στη Δημοσιογραφική Κοινή "καρδιά της rp°εκλογικής re
ροδου». Δενένωσα ποτέ τη μετάβαση από το ένα στάδιο
στο άλλο, καθώς εrti ΣΥΡΙΖΑ έχουμε χορτάσει συγκινήσεις
και έχουμε συνηθίσει τη μόνιμη ένταση στην πολιτική
σκηνή. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η "κανονικότητα», του
λάχιστον τα τελευταία πεντε χρόνια. Η rp°εκλογική περιο
δος απλώς αύξησε την πυκνότητα των επεισοδίων.
no:οτικά, όμως, δεν άλλαξε τίποτε. Παλιότερα. Α.Χ, ο Πο.
λάκης μας απασχολούσε αυτοπροσώπως μια φορά κάθε
συνέχεια στη σελίδα 4
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δικηγόρος LLM
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας
ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Γιώργος Κασαπίδης
@ αλλάζουμε πορεία