Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27115
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Δ. ΤζανακόΠουλος:
Μέρκεη: Προσεγγιζει τη Ρωσια
α ενισχυσουμε το
διαθέσιμο εισόδημα
χωρις να ςεφυγουμε
απο τους
οημοσιονομικους
στοχου »
νια το φυσικο αεριο
Τι περιλαμβάνουν οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία
σε πανεπιστήμιο στην
Ο Χύκλος τ
σει κι έχουμε δυνατότητες να ενισχύσου
πραγματο
ε το διαθέσιμο εισόδημα, χωρίς, βεβαί
ως, να θέσουμε σε χαμία περίπτωση σε
κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους»,
τόνισε ο υπουογός Επ1XQ ατείας και xu
peQνητικός εκπρόσωπος, ΔημήτQης Τζα
νακόπουλος, μιλώντας στον Qαδιοφωνικό
σταθμό "Στο ΚόΧΧινο". Για τον ισχυρι
σμό της Νέας Δημοχράτίας, ότι εξακολουθούν να λειτ0UQyouv οι μνημονιαΧΟ
ρισε τον εφοδιασμό της
Γερμα
σημαντικό παράγοντα
διασφ
ενεργειακ
ΑΕιας στη χωρα.
μικη συνεργασια με τη
Ρωσία, συμπεριλαμβα
νο μενων και των εκ
σιπρας απο
πομπών διοξειδίου
τα ΝαυπηΥεία
Σύρου: «Κάποιοι
ονειρευονται
κρυφα και
συνεχώς τη χρήση άν
Ο σχεδιαζόμενος υποθαλάσσιος αγωγός
που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη
Ρωσία, μέσω της Βαλτιχής Θάλασσας, δε
θα καταστήσει τη Γερμανία εξαρτημένη
στε φυσικό αέριο που να έρχεται σε εμάς
μέσω της Λευκορωσίας, της Ουχρανίας
και της Πολωνίας, για αυτό και στη ρίζου
με τον Nord Stream 1 και 2», επεσήμανε η
εν μπορούμε να εγκαταλεί!ουμε τη
συν εQγασία με τη Ρωσία στο πετQ€λαιο
και στο φυσικό αέριο», διεμήνυσε η Γε
μανίδα καγκελάQ10ς,
στη σημασία της συνε!γασίας τους για
την ενέργειακή ασφάλεια της Γερμανίας
παραπέμποντας
Ρωσία,
φανερα
μνημονια»
όσον αφορά στην Ενεργ
ε!νουμε στο προσκήν
Αυζανονται οι τραπεζικές χορηΥησεις σε
(ρυσικα προσωπα και Μυε
θ!ώπους του μόχθου και της δουλειάς
τόνισε ο π!ωθυπουργός, Αλέξης ΤσίπQας
Σύρου, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και
που τον υποδέχθηκαν στο χώρο της δουπροκειμένου οι δικαιο
ταλλευτουν τις ευκαιριες που παρατηρο
ται η χρηματοδότηση φυσι
ις έχουν καταγραφεί από
κών προσώπων και μιχρομεσαίων επιχ
την ΕΛΣΤΑΤ-καθώς και στην αύξηση τη
λειάς
ζήτησης που παρατηρείται στην αγορά
νται στην κατηγορία του
Qήσεων εφέτος, ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πρόκειται για σαφή
ένδειξη αναθέρμανσης-έστω και με χα
των ακινήτων για επισκευαστι
Πρωτοφανές
Πρωτογενές
πλεόνασμα
μηλούς ουθμούς-της αγοράς. Σύμφωνα
με τ!απεζικές πηγές, οι οποίες τονίζουν
μιλώντας προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η κα
!!εραιτέρω
ανοδο
εναντι του στοχου
του τουρισμου
Ιούνιο
Αύξηση 22,3% σημείωσαν οι αφίξεις
1101α ειναι η εικονα Yia τα φορο-εσοδα
κατά 22,3%
ο τον
μεγέθη της ελληνικής οικονομι
ας» και εξηγούν ότι «η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας παρέχει τη δυνατό.
Ανω του στόχου, αλλά πιο κάτω από πέρυσι, το πQωτογενές πλεόνασμα το επτάμηνο.
Τα στοιχεία του xQατικού προϋπολογισμού αποτυπώνουν υπε!ονγΧΟάτηση δαπανών
Στα έσοδα καταγQάφεται υπέρβαση του στόχου σε κάποιες κατηγορίες χαι υστέQηση σε
άλλες. Μειωμένα τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδυσεων
αι π εον
με ιχανοποιητιχούς όρους από την δια
ουνιο εφέ
Πρωτογενές πλεόνασμα ύφους 2,046 δισ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίο
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως στο σύ
ολο της αγοράς τα προσωπικά δάνεια
αυξήθηκαν περίπου στο 20%. Η συνολική
αγορά των προσωπικών δανείων υπολογί
ζεται στα 750 εκατ. ευρώ και η αύξηση α
νέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ. Τούτο οφεί
κύκλοι, στην
2018 δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη
ονσι, με τις εισπ!άξεις να αυξάνονται
κατά 16%. Ενώ, το α' εξάμηνο οι αφίξεις
τον τουΟιστών και οι εισπράξεις σημείοσαν άνοδο κατά 19,1% και 18,9% αντίταμειακή βάση, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών
ς πλεόνασμα διαμορφώθηκε υψηλότερα έναντι του στόχου για πρωτογε
ς πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ, αλλά χαμηλότερα από το πρωτογενές πλεόνασμα 3,024
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, παρου
σιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του χρατικού προϋπολογισμού uyoug 1.604 ε-ΕΝΑ.
λεται, σημειώνουν οι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα