Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Αρ Φυ..ου 667 www agrcrewsar agendaaagranewsar
Σάββατο 25 & Kupini 26 Αυγούστου 2018
Kual.. 7744
SSN 2241 9446
Turi 2 lipu
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Τα πενήντα μόρια
βάση στο 14χίλιαρο
Προτεραιότητα σε αγρότες μέχρ.
35 ετών με ιδιόκτητη Yn σε ορεινά
δίνει το Μέτρο των μικρών. σελ. 4
Entogi owinp0 230 230
19219
85,86 8252
Exuiokobo 2702.76
Από «οπλαρχηγός
στο αρμα του ΟΣΔΕ
Το βρήκε στη inxavonaato
ο Παυλάρος ότι έχασε στη
Ba pou
Στο μισό το επιτόκιο
για αγροτικά δάνεια
Πάλι από την αρχή
cromapk
Πλάνο των διαχειριστικών για δικαιούχους όλων των Προγραμμάτων
για άδειες στάβλων
Δίνοντας VEa naporuon έως to 2020
yo, να
σελ. 18-19
npicat μονάδε c. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ 27-30
Ντόπινγκ του καιρού,
όχι κλιματική αλλαγή
στις αλλαγές nou opE0οντα10E έναν κορό
nYPHNO POAAK
NO IOPE
VERES
Στα 33 λεπτά Andross
Πάνε για 45 τα Everts
κουμάντο με το κολαράτο
Anyvic έβαλε δονητικά μηχανήματα και τυρα ο Κώστας
τώβάρος τα φέρνε"οαλά βόλτα με 100 στρέμματα. 0ελ 16
την Andross ov
Evu) n aedw θα κλεία με 10 Everts rou
Eta, να ιυόοουν 45
HALOE: Avoron 06:49 4
Aoan 20.05
ΣΕΛΗΝΗ: 15 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ Aapioc