Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑ ΒΡΟΥ
AO φυλλου 066
wwwagronrwsgr
agrerida@agronews,
nyamun i6 Αογούστου 2018
Ku6. 7744
ISSN. 2241 9446
Tun 2 Eu0ψ
Χρησμός και USDA
για τιμή στο σκληρό
άνοδο της τιμής στο οκληρό σπάρ
άλλος Αποστόλου,
έχασε τα συμπύρηνα
tupa onpoE6ρος της ΕΚΕ qaxvei
-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Indu odpo 230 230
192 192
87,18 H586
φέρνε η txteon tou USDA, σελ. 35
-εχαστε τα
°καιώματα,
η επιδότηση
πάει σε όλους
Το κατά Χόγκαν ευαγγέλιο της νέας ΚΑΠ
oyinmv Ken μαλιστα όλων, οί μονο
τον ιστ0pwow,ontos παρερμηνευτησενα anourukkid ukre τα δικαΟματα και ελάτε να δούμε μια πη.
μολογεί η npouaon Χόνκαν Υια trw
απλοοιημένη νέα ΚΑΠ 2021-2027.
H Agrenda ricponoua r' σήμερα, σε
ντικών αγροτών Υια κάθε στρέμμα
mu,δεσμεύουν npos Εκμετάλλευση».
Πρόκεπαι γιαένα μοντελο nou aowotrw ιστορική ομιλία Χόνκαν ατο TEtia και απελευ0cpovri CVEpyciava
rupyias.δίνο,
δυναμει ΕΠαγγελματία this apoti
Πατήρ και υιός μαζί
για Πριμ διαδοχής
Με αγροτική ουρα
η τουρκική λίρα
Περί τα 15 χρόνια μετά την npum εφαρμογύ του μοντέλου
-rcu'ργιος Φιλ ΧΟ κον. attone to τέλος tou, σελ. 2, 25-32
ΠΕΜΠΤΗ: Αν Μανδηλίου,Tupoécu Eupinuu
ηΛΙΟΣ: Ανητολη 06:41-40on 2017