Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Όμηροι φόρων και δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θΕΡ|ΝΑ
ΣΗΜΑ-080%
Αυτή Ο
την Κυριακη Δυο
' εισιτηρια·
έ ΜΡ" ϊ στην ΤΙμΠ
Ξ και Μαρια του ενὸ5
Ζ ΠΛΗΡΟΦΟΡ'ΕΣ
ο ΜΜΜ
Μ Δ. ΜΜΜ (1957·2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΥΜ ". "Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ 'ο ωΜ°Μ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ ΚΜ 2 ΜΥ Με· κεντρικό γραφεια: Μιχαλακοπούλου 8ο. Αθηνα 115 28 © το ΒΗΜΑ ΑΙ 
ΕΤοε ιδρυαεωε 1922 Τ'θ' Λουκά. ΜΜΜ Θου. “Ό 211 365.700). Ε-Τηαιι: ισνιιηο@αο|ηει.ει εκδιὁεΤαι απο Τον Δημοσιογραφικό
ΕΤοε 959 - Αριθ. 16473 ΑναΤολη 07.22 - Δόση 19.06. Σεληνη 2 ημερών ιηιεΤηει: ηηρ7/Μ.ιονιηιο.Βι Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ. Τ|ΜΗ€2.ω
Σε ασφυκτικό κλοιό πανω από 2.000.000 πολἰτεε και επιΧειρπσει5
ΟμιιρΟι φόρων και δανεἰων
σοι Ελληνες αναστεναζουν στις Εφοριες ο Μαζική η εφαρμογη μέσων αναγκαστικής είσπραξης από
Το υηουργείο Οικονομικών οΤο σχέδιο για Τα κόκκινα δανεια ο Ερχονται οι ειοι·ιρακτικές εταιρείες
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α4. Α6. 86-7
ι ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ τονι>κιΑ τον ΝΕΟΥ ιιΣΟΥΛΤΑΝΟΥ»
λ ° Φ ΟΛΟΙ
Βατ λό του Μαξἱ ου γ
με τἶ5ρτπλεοπτικεειόδειε5 ΕΝΑΝΤΙΟΝ
Οργή για τις μεθοδεύσεις και από υπουργούς
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8. Α10. ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 1-3
ααα Π.ΨιΧΑΡΗ
όβιι:κενπκλ ' εκλιαπι ΣΤΑ κι ῦἐ 1
__ Ι άποτε για όλα
~ Ερχεται Κέφταιγαν οι
_ ι · κομμουνιστές.
ή ι το εθνικο Παρερχομένου
Η . 5 ο- λ ΟΠ0λΠτΠρ|0 του χρόνου και με
Ω Ξ τη «βοήθεια» της
Ο ιερό5 πόλεμοε . ἶξαόἶωνΜνιο ΑΕΙ, λ ι · 3:ηιΜνής διδα· ι ο »_« Μαιου με ~ οιοοοοοθΞοοὡ"Ψ ιΤ · Ε · Λ · οἔ'ἔἔἑἩλἔἔ
 '  εΜοἰο, οιολΜ1γἐςσ[ονὲοΨ δι- ι ο στΠ··· ΣΜ"°ΜΜΜ
ΣΕΛ·ΔΕΣΑ16-17 ετὲς Λύκειο. ΣΕΛ|ΔΕΣΑ28-29 λ ΣΕΛιΔεΣλ19-21
ΜΑΜ  : Μ
Η «βόμβ“””5 ϊ Γ -ο “ κ;6ΡιΕιο¦ι¦ο `Τρει8 ν0νεἱ5, :ι ι ο .
ΠΒ“Ψ“θΒᾶ“Κ κ ο : .ένομω ο, ο ΤΡΑΠΕΖΑ πειι>ΑιοΣ
τρομαΖει να με πο ο 7
τον πλανητη
Τα σενάρια καταστροφής ι
της κορυφαίας σε κε· Ο
φαλαιοποίηση ευρωπαϊκής :
τράπεζας ΜαιιεΜ συ- ι ._ ι
μπαρἑσυραν όλες τις μετοχές '
του κλάδου στην Ευρώπη. η
Βερολίνο, Ουάσιγκτον, Βρυ- ι
ξἑλλες και Φρανκφούρτη η
καλούνται να αποκατασιή- Ι
σουν την εμπιστοσύνη πριν
είναι αργά. ΣεΛιΔΑ 813 ι
° ο Πρώτη φορά γεννήθηκε
«Η χειροτερΠ Πωρό με μια νέα τεχνι- .
 είναι κή «τριών γονέων» που του ι
. επιτρέπει να σωθεί από σο· ι
η τυφλοτΠῖο, Ξ βαρύ μιτοχονδριακό νόσημα
. που θα κληρονομοὐσε από
ΠΟΠ σημαινει , ἔι μητέρα του. Το επίτευγμα
. η ημιουργεί ελπίδα αλλά και
αδιαφορια» η φοβοος, νομικούς, ηθικούς
 και πρακτικούς, για τη μελ- _ ο
ΠΟΛ|Τ'ΣΜΟΣ.ΣΕΛ|ΔΕΣ 12-13 ι λονιικἡ υγεία του. ΣελιΔεΣ 4-6