Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02||]Π||]ό Ζ ο ι εν6[ΟφέρΟυσες Μ  Ἡ  κοθρέφτΠς
Ξ·“ Που
ΕΒΔΟΜΑΔΔ#38] = ΠΟ[δ[κές η Ι  >`> ›_ .ο ' Ι
(6») Ι Πορσστόσεις  · , η ¦ ° “εσΠοσε
Μ1τεεευΜ8γ_9τ
ΜΒ ζ· .δ   ΜΜΜ
κγΡ|ΑκΑἩκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ #Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ
Με 5υΝΑγ
ποΣο ΑκοΜΗ¦
Ο ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜ0Σ |·| κΑοΗΜΕΡ|ΝοΤΗΤΑ Το Δ|ΕθΝΕΣ
ΤΗΣ κΡ|ΣΗΣ Γ|ΝΕ|Ά| ΟΛΟ ΚΔ' ΠΕΡ|ΒΑΛΛ0Ν
ΜΕΓΑΛΩΝΕ| Π|0 ΔΥΣΚ0Λ|·| ΒΑΡΑ|ΝΕ|
_ _ _
σελ. Δ-ΙΠ