Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Το Πιο   ΕΠί) ·_ _
ΜΜ ασεπ· ΠΑ Το ΣΤο·χΗΜΑ "(ἔ[email protected]@'
|55Ν 2241-4584
· χΡΗΣΤοΕΡΑΓκΑΤΜ · ΜΜΜ
Ο ιτιΜπΜκΗΣ ·ΜΜΑΜα η
· ΔΑΝΗΣ ΜΜΜ: · κοΣΤΑΣΜκΑΣ '
ι ΜΠΑΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ι Με ΜΑΜ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24|οΘ|2ο1ε Τ|ΜΗ:1,3ο€ 
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ Μ|ΑΑ
7 Μ- 7< 7' γ · Μ κι _.7 η Ψ γ'Ρ (
|ΟΤ|ΚΟΣ Η ~ Τ · ΕΜΕΙΣ ΜΑΣ
ΚΑΝ|ΑΣ μ Δ Ο ' 7" η Ι Τἶἶ 
Ο' ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ|
Γ|Α ΤΑ ΤΡ|Α
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΜΕ   ΦΩΝΑΖΕ| Η ΑΕΚ Γ|Α ΜΗΤΣ|Ο - ΑΑΜΠΡΟΠΟΥΑΟ Π  Η ΕΟΝ|ΚΗ 3-1 ΤΗ ΜΟΑΑΑΒ|Α
;!ἑ2^ἑἑγἱΕ^'"ἑἔ .Π Σ 7 "ΜΠΕΣ
 ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ»
~ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
' 0 Ρ0Λ0ΣΤ0Υ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑ| ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΠΑ|ΚΤΠΝ ΤΟΥ
7 ' ΣΗΜΕΡΑ (17.00) ΜΕ ΚΟΑ0ΣΣ0
' ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ|ΔΗΣ Η] Ο
κΑ| Η ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΗ Μο Το '
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΞκΔ0ΣΗ ΔΕΑΤ|ΠΝ
ΣΕΞΑΤ0, ΜΒΑ, π0ΥΜΑΝΗ, ΧΑΡ!τΩΝ|ΔΗ κΑ|
 οκ' Πωσ, Μπι «ΗΜ» ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ!
«ΕΧΩ 1,5 ΕΚΑΤ.
"Α Το ΟΜΕ»
Ο ΜΟΝΤΕΚΑΑΕΟ ΑΗΜΝΕ|
ΕΤΟ|ΜΟΣ Γ|Α ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ Σελ ΜΗ
' ΜΕΣΟ «ΠΑΠ» ΣΤΟΥΣ
ΠΑ|ΚΤΕΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΠΣΑΝ 0| 0ΠΑΔ0|
' Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΚΑΤΕΟΕΣΑΝ ΕΦΕΣΗ
ΚΑ| ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡ|ΤΗ ΤΗ Α|ΚΑ|ΩΣΗ
ΣΕ ΑΕΥΤΕΡΟ¦ΑΟΜΟ
' Φ|Α|ΚΟ ΣΤΗ ΑΑΜ|Α (17.30 ΜΕΤΠΟΡΟ|.|3 95,5)
24 09
¦ Ω ' Ο ΠΡ|ΦΤΗΣ ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| ΝΑ ΑΕ'
γ Ϊ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
' ΚΑΕΕΑΑΑΕ ΝΑ ΕΡΟΕ| ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ
1Ξ3ἰἔΠ@]ἐΕ ΤΕ! ὁ) ΙΒ@ἑΠΜ  Ϊ   Γ! Ο ΣΗΜΕΙΩΜΑΜἔΞΕ©Μἔ@ΜΒΜ ίΠΠζὅ@[Σ]ΕΘΠἑ]] [έ_ἩΞ'ῦ[ίἩ Ύ'(!ἶΞ@ΜΞ]