Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
<  ΜΒΜ ΜΙ Μ#|(ΜΡ[|# ΜΑΜ [ΜΜΜ/Σ ΠΜ? Μ |([ΡΔ|| ΜΥ η· @ΤοΜΗΜ _
ΑΡΝΠΔ|ΠΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΕΠ > Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΤΗΝΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΝΗΜΗ' ΜΠΝΠΠ ΑΤΟΜΑ ΑΜΠ ΤΗΝ Η ΗΜ - ΓΡΑΜΜΗ ΣῖΝΡ|ΞΜΣ; "ΝΑ
πΡοκΑοοΡ·ΣΜεΝο ΚΕ
Ποροοκευή 23 ΣεΜεμβρίου 2018 Δρ. Φύλλου: 882 Ετος: τ8° Τιμή: 2,50 ε
το γ] ¦£χεΜΜΜΔΜ ΠΑ ΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ'
Η Βγηκε: εμ 9τεΣ γ ΜοΜχΗΜΑ
_υ ο ¦ζνέρ
 ει» τους
-- ολους
 Με Τσέλσι
°Μᾶει»  Λ
Η την· ΜΜΜ" “ 
ϊ της ΜΒ"
Με αφτί!
οωοΡΜ Μ 20ΜτοΜοτἀζαω 12 ΣΜΜΜΜΜΜΜ ο ώρας τουΜ0ΡΜΜζ“ δώρο.
'ΜΜ Μα 1.θ,ΜΜΜΜΛΜοΜ.ΜΜ
Μη. Μωρ·τἀΜΜΜνΝΜΜΜ Μ: 
Μ εφη-τω φ ο ΣΠΟΡ ΡΜ 94.8 ο Θ8ροήπ1948