Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ιι γιι0υιιοι0ιιηι οικιιιιιογιιι ικοκικιιυΜ οχι ιι8ικιι› ¦ ·`*ἱ
κιι οι Διαμαντια ιιιοοτιτιτ ελαίων τιιι τοι Π
_ ν ἔκ
ικ1Ἡἑ=Μ χ - ι χ .α0-Ν||ΕΡ|ἱ|ί·ιἴλίτιο«ωιι»
  κ ιιιιι ΩΡΛ κιιιιιιτγκοιιιιιλ
αηο την ηραηονηοη οι Λέτο
“Μμ;ίω:ε:ί:ἑμε · ζ .. ΝΕ ιο«τι>ιοιιιι»
τοΣαββατο).Χουλτ(αγὡνα5 > -ε . ζ ή
δ ο ου ιοτηθέλτα)
ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ ρ μ γ
ΣΤΟ ΕΝΔΕΧ0ΝΕΝ0 Ε"|ΣΤΡ0Φ||Σ ι
Ι 2 ¦ε^'Δε: ΜΥ Σ|ΝΜ |”|Α ΠΡ0Π0ΝΗΣΕ|Σ
Φ Φ “η
ΣΤΟ '.2 ΕΜΠ.
Ο' ΕΤΗΣ|ΕΣ _ ' «θέλω να κερδίσω
ΑΠΟΛΑΒΕΣΤ0Υ. ι έναν μεγαλο τίτλο»
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ιο ΕκΑτ. ' «Τιμη μου να με συγκρίνουν
Το Βυγ οι” με τον Βαζέκα»
' «Μό την Πρώτη στιγμη
ηθελε να μείνει εδώ»
λέει ο μανατζέρ του.
` έ Στέινερ Ντίετζ
Ο ΠΛ0ιειναι Ο δ||(0 Ο"
'«Φωναὰιμεανοκοινὡσει5 ζ ·
ὁηοιο5 αισθανεται αδυναμοε»
δηλωσω κυριακοε κυριακοετ '
οωταγροφίζοντα5 τον ΠΑΟ
· Αλλαγἑ5 στη διοίκηση Ψ _ ή
ετοιμὁζει ο φον Σαββί6η5 
έ 5 °+°
ΣΤΟΝ ΑτροΜι-ιτο Φ Φ
ΕΞΕΤΑΖΟγΝ ιιλΡλ ιιικ λιι0ιιιι τον ΜΜΜ. ιι Αεκ Εκει κλι Μουτ
^^κ^ρ^θκΜΕΣ¦Νο κΑιιιοιοτιιτΑιιοιοτιΕι ω
«παπα» ι·ιΔ ι ι / 
Μηονι·κερΔ > ι
_ 'Ετοιμᾶει αλλονέεστη λαρισα
Π Με εποε ο ΜΝΒὁγεβιτογια να...γεμίοει
σε Μπακ στο” ΑΜΑ και ντέρμπι
· Δύσκολο ο Με Λα Μάνια ·0ιλωεΒ γιατην φωσ
' Ο κετοηαγια σκέφτεται και τον Αραβί6η,
ενώ στα ακρα έδειξε του5 Βαργκα5 και Πατίτο
 "ΜΝΥ'Β'ΜΜΜΜ"Π'Μ!ΜΜ
'ΜΠΜκΜΜΓωο  κιτιιοιουιτιιτιιικιιιικιειιιοιιοιικοιιιιιικιιιιιιτι8.3ομ.μ..οιΕ5ρωι4›Θ