Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙ ί = ΞΕΜΜΜΜΜ τ; η; ο! 
Σωρείο πομοτυττίὡν κο· ποροβίοοεων της νομοΒεοίος · Μείζον θέμα πλέον η συμμετοχή του στην υπο εξελίΕη δίοὁίκοοίο · Αποκολυτττίκο ρεπομτοζ του μ8τ8μο|ίτίκ8.ετ
. ..κκτίτττοοκ
ί Ό Μαννα!
Εως την 1η ΟκτωΒρίου η
Μουτ] τωνὁ1αρκΓίας
 γία μύκητα Θέση στον
Ϊ0!ἰΜΡΕΡ“- η. >' _ Ναί) · ΑΠΟ σημερα τα
Ή   ί ί έέἐέμ ί ί ί η ““ίἶ ϊ ί έ!1ωτΙΠἩα για τον ΑΠΟΕΛ
___ .ἔ"ἶ9ἶἔΕ _- _ Ξ"ἴ08Ξἴ ο Ο τι κ ¦
· “ Μοαογι. καερινἡ
'φοβο. Δρ. υ
 ί ΜΑ Ψ
= “ Το... μίλίοτου ΜίλίΒογεβίτς
ζουν σε σκεφτείς τον Μπέττυ
 Μ Μίκτες '
Ιμε Φορτουνη| μυ Η Πέττας
κέντρου7κ
|||ΜΜέμο
Π ί χ 7 ·# Π 'ϊ ΜΒΜ' οτ
Εκεί θα κρτθοῦν ὁλα... · Ολα τα ντέρμπι κυριακή, 98 ώρες μέτα το ΕαΓορα ΕεαΞττε! .Ι
ί · αποκαλύΠτΕ1 το ορτοτ1κὁ Πρόγραμμα Λίγκας κα1ΕΠΟ κατ αναλύετ! π0| ί
“το Π.|0 ΕΠ|ΤΥΧΗΜΕΝ0 Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Σ”
Ε |  >“ 9 ί °'^"""^^°'·“ έ. ο Σ'. ΣΔ; . >.
' 5 '~  ΜΜΜ ί ί' ' ·ῳξῷκΜ·ητ·_
   Ιω = ης "Β"ῆς| ί ” ο* Χ
ε. ΣΤΗ" ΠΜ... .- Θ  Με μω..ΜΜΜΜΜΜ
ωχ Η συνὐΠοΡζη Φουτοὐνη·ΜἀΡΝ Χ ΙΜ” 1 ΜΜΜΜ *ΐἈΛ '2 -τΜΜΜ“ΜωΜΜΜω
 το Πιο μεγαλο στ01Χημα για τον ΙΜ! 59 Λ ί γ Ι | > ε. εε Ω
Π ΜΠἑντ0 · ί ·τ· - ο ίου 6το·ευοουν κα τον
ι Ξἱ . ¦ ἰ ¦ ί εκΒετουν ονεκυνοοΒωτο ο·
ΤΑ 'ΜΑ ΕΓΡΑΦΑ" ΚΑί "Μ ΤΟΝ ΜΗΤΡ0ΓΛ0Υ ¦ ¦ ; . ¦ οποκολυ·ε·ς Κουτοοκοὐμνη