Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
22 09
η ΜΕ Σ||'ΟΥΡ|Α
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α.
ΥΠ.Π,8,Π¦ Α Λ_ - ΓΓΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΜεΤΑΜοΡΦΗΜεΝΗ ΑΤΩΝ·ΣΤ·κΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΕΠΡΟΥΝ ΤΥΠ|κΗ Δ'ΑΔ'κΑΣ|Α,
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡ|ΦΤΗ
Ν|ΚΗΣΕ ΣΤΗΝ |ΤΑΛ|Α
ΤΗ ΕΕΝΕΤΣ|Α (72-8Ο)
Λο. Γρ. 0044 - Α›
ΣΗΜΕΡΑ, ΤΗΝ ΑΔΕ|ΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ
' ΠΑΡΟΥΣ|ΑΖΕΤΑ| Ο ΜΠΟΥΓΚΕΡΑ
' ΠΠΣ ΠΕ|ΣΤΗΚΕ Ο πεΜπογΡ ΝΑ ΝΤΥΟΕ| ΣΤΑ Κ|ΤΡ|ΝΑ
»ι Σελ 12,13
' «ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΗΣ|ΜΟ
Φ|Λ|ΚΟ» ΔΗΛΟΣΕ
Ο ΚΟΟΥΤΣ
' ΟΛΑΣΗ Ο ΣΑΝ|Κ|ΝΤΣΕ,
ΝΟΚ ΑΟΥΤ Γ|Α
Μ|Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ο;; Σελ 4α41
ΜΕΤΣΟΒΟ'
«ΚΟΥΤΣΑ|ΝΕ»
ΧΩΡ|Σ... ΜΕΣ'
Η ΜΗΑΡΤΣΑ Με ΣΔ Η ξ
ΤΑ ΗΑΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ '
ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤ|ΣΜο ζ #8” ΝΑ!
ΤογΗΤεΤΗΤΗΣ(59Ί   Η “
ΚΑ| ΑΦΗΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ 4
ΣΗΜΕ|Α
ΝΟΥ ΔογΑΕγΕ|
ΠΑ ΝΑ ΗΕΤγχΕ|
ΒΕΑΤ|ΩΣΗ
Με ΤΗΝ ΑΤΑεΤ|κο (1-1) Δ*
' ΓΚΕΛΑ ΤΗΣ ΡΕΑΛ ΣΤΗ ΜΑΔΡ|ΤΗ
ΜΕ ΤΗ Ε|Γ|ΑΡΕΑΛ (1-1)
ΟΝ Η ΑΥΝΑΝΝΤΗΣ ΠΜΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΗΤι=Ηυ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«ΣΟΥΛΗΣ· ΕΝΑΣ
ΚΑ| ΜΟΝΑΔ|ΚΟΣ»
ΜΑ Η Ο Ο ,
Το ΕΦ|ΑΛΤ|ΚΟ ΣΕΝΑΡ|Ο ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΠΑ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΟΥ Ε|ΝΑ|
ΕΤΟ|ΜΗ ΝΑ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ| ΔΥΝΑΜ|ΚΑ ΑΝ ΟΡ|ΣΤΕ|
ΣΕ ΟΠΟ|ΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΝΑ Ο ΑΘΗΝΑ|ΟΣ Δ|Α|ΤΗΤΗΣ
«Η ΑΡΣΕΝΑΛ ΕΣΤΕ|ΑΕ ΤΑ Ο ΕΚ. ΕΥΡΩ Γ|Α ΤΟΝ ΛΟΥΚΑΣ,
ΠΟΥ ΘΑ Ε|ΝΑ| ΠΑΝΤΑ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ»,
ΔΗΛΩΝΕ| ΣΤΗ «Μ» Ο ΑΤΖΕΝΤΗΣ ΤΟΥ |ΣΠΑΝΟΥ ΕΠ|ΘΕΤ|ΚΟΥ
Ο ΜΠΑΝΕ ΠΡΕΛΕΒ|ΤΣ ΑΠΟΘΕΩΣΕ
ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΤΟ 5|ΤΕ ΤΗΣ ΝΒΑ Μ Σελ 42
' Ο Δ|ΚΕΦΑΑΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕ|
ΠΑΡΟΥΣ|ΑΖΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Μ|Α|ΕΝΟΕ|ΤΣ ΚΑ| ΠΕΪΝΕΡΣ ΣΤΑ
ΑΝΑΚΑ|Ν|ΣΜΕΝΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡ|Α
ΜΕ ΣΗΜΑ|Α ΤΟΥ Δ|ΚΕΦΑΛΟΥ Η ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΚΡΥΣΟΥ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠ|ΟΝ|ΚΗ
ΑΠΟ ΣΥΝΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
η ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗογ2Α
ΒΑΣ|ΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ  Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΔΤ / Με γ  7
Χ ΕΝΑ)!
ΑΡΓΗΣΕ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕ|
εχΑΣε =›'χΡ
ΝουνΕιιΕ νΑευΕ
Ο· ευκαιρίε8 που δίνει ο Νίκ°ε Παπαδόπουλ°8
και ο· ΝαρΟενΤκἑ8 ωμμεωχἑ= στη 5ΝρεΤ |_ε=9Νε
ΤΕΡΜ ΜΑΣ ο "^"Μο"ογ^°Σ» · ΗΡοΣΩΡ|ΝΗ«εΞΩΣΗ»
' ὰ Απο ΤΗ ΜικΡΑ
ΕΞΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΟΣ|Ν|Ο ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|.|Ξ 95.5 ' ΕΠΑΝΞΡΧΕΤΑ| Ο ΜΟΝΤΕΤΡΟ
ο ΗΡΑΚΛΗΣ " θ
69-73 ΑΠΟ ' ¦ ν Ο ·
ΤΗΝ ΚΥΜΗ κΑ| σ · γῇ
ΑΗοκΑε|ΣΤΗκε _ ¦
ΑΠΟ Το  ἐε_ ~
κγΗεΑΑο Δ- α. ν
· ΗΑΡοΝ ΣΤο |ΗΑΝοΦε|ο ο ΜοΝΤεκΑΑΗο
«ΝεοΤεΡΑ Σε εΝΑ ΜΗΝΑ», ΔΗΑοΣε ΣΤΗ «Μ»
ΡεκοΡ ΣγΜἶΤοχηΝ
ΣΤοΝ οεΤ·Νο ΑΡοΜο
Με 21.606 ετΤΡΑοεΣ
@Ξ ΜΕΤΣ εΡΤΑΣ·ΑΣ ΠΑ ΑΗΜοΣ·ο ΚΑ| ΤΑΜΤ·κο ΤοΜΕΑ ΜΔ