Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
' Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΕΧΟΥΝ
«ΠΜΝ°».“ Ο Ϊ ΤἔἩΐ==ἔἴἔ
ΤΖ | Μ " ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝΤΑ|
Γ|Α ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΑ
- Γ|Α ΤΗΝ ΑΔΕ|ΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΑ ΣχΕΑ·Α ΤΟΥ «ΑΝΑΣΤΟ» ΠΑ έ ` Ξ _ ἑ:ΞΞ::ΣΜΜ
ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΝΕ ΤΟΝ ΑΑΤΕΕ·ΝΟ ΜΕΣΑ Ε - έ ΤΕΡΜΑΤοΦωω
Ο' ΑΔΥΝΑΜ|ΕΣ ΤΟγ@Η
|'|ΟΥ Ε|ΔΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ .
|'|Ρ|ΦΤΗΣ ΠΟ @ΜΚΟ >
|'|Α|ΧΝ|Δ| ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ
Τ|ΜΗ: 1,30 €
ΣτΕ; ΕΟ 4). ..ΜΕ ΑΥ'|'Ο|'|Ε|'|Ο|Ο|·|Σ|·|
'Ε”Ο| |'|Α|Κ'|'ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ,
Π(ΒΛΕ|'|ΟΥΝ» Ν|Κ|·|
ΕΠ' ΤΗΣ Φ|ΟΡΕΝ'|'|ΝΑ
η)ὅΧΕΤΟΣ ΚΑΤΑ Δ|κΕΦΑΑΟγ
ΑΠΟ ΤΡΑΦ|κΟγΣ
, _ Δ . Η . · . ' ΤΗΛΕΜΑϊΝΤΑΝΟγΣ, Η.
Μ! ΜΡ" ΜΜΜ "ΗΤΤΑ ΝΑ Δ|ΑχΩΗ|ΣΕ| ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
“ έ ΕγχΑΡΤΣΤΟ ΟΛΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΑ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΜΑΤ|κΑΤ
~ «ΑΥΤΟ ΤΟ ΣγΜΒΟΑΑ|Ο ΜΟΥ · ρ -!ΣχΕΔ|Α Τογ
 Ψ'“"ΕΡΕ"Θγ"Ἑ ... “ Η ΜΝ
' ΜΠΟρτσελόνΟ - Σέλτ|κ
' ΜΠόγερν - ΡΟΟΤόβ
ΜΕ ΤΟ... ΔΕΞ|
' Ντ|νόμΟ κΤέβΟυ - ΝόΠΟλ|
' ΑΜχόφεν - Ατλέτ|κΟ
ΜΟ|ΡΑΣ|Α
' Παρί - Άρσεναλ
' ΒΟσ|λείΟ - ΛουντΟγκόρεΤ5
' ΜΠενφίκΟ - ΜΠεσίκτΟ5
' Μάντσεστερ Σ.-ΓκλόντμΠΟχ (ΟνΟβ
ΝΤΟΠ|Ν|'Κ
«ΧΑΚΑΡΑΝ» ΤΑ ΑΡΧΕ|Α ΤΗΣ ΨΑΟΑ
ΚΑ| ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΣΓΟ|ΧΕ|Α Γ|Α
ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣ|ΩΝ
ΑΠΟ ΑΣΤ ΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΟΛΗΤ|ΣΜΟΥ
ΟΝ ΑΜ «ΜΑΧΗ» ι ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΗΤΑ
ΚΟΥ=Α-ΝΤΕ5ΚΡΑ ΤΗΛ χΡοΝ|Α· χ ζ ° . .·› η 2Ο ΕΥΡΩ Ε|Σ|ΤΗΡ|Ο
ΣΤΟ ΝΕΟΝ Ι· /Α --  ._. < Τ|Α ΤΟ... κΑΜΠ ΝΟΥ
Με Σελ 39 ΗΣ Ο “ ΜΡ ΤΗΣ ΤΡ|ΠΟΑΗΣ
 “ Ο ' . _ ΤΟ  ' ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Η  · κ Ο ΜΑΓΟΣ ΟΕΑΕ|ΟχΑΤΖΗ|ΣΑ'ιΑΣ
> ΚΕΦΤΕΤΑ| ΠΡΟΣΦΥΓΗ
> ΤΟ ΑΣΕΑΔ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
' ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ
ΣΚΕΠΤ|ΚΟ ΚΑ| ΘΑ ΑΠΟΦΑΣ|ΣΟΥΜΕ»
Ο ΣΕΝΑ
ΕΝΟΟΥΣ|ΑΜΟΣ
ΠΟΥΝ|ΕΣ ξ;Τ=γἙ=ἰ=ἙΣΗ ~- ή? ΟΝΟΝΤΕκΑΑΕΟ ΠΕΟΑΝΗΤΤΕ·ΑΕ
ΜΜΜ ΚΜ ΜΕΤ^ ΤΗΝ ' ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Μ' ΣΤΑ 5°(|Α|- ΜΕ°|Α
ΕΡΗκΑΜΕ ΠΟΤΕ ΕΜΦ^Ν¦ΣΗ κ _
ΤΟ ΕΑΝΑκΑΝΕ Ο ΑΛΕΞΗΣ κΟγΠΑΣ
κΑ| ΠΟΤΟ' ΑΛΛΟ', ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ κΑ| ΤΗΣ (ΜΑΜ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕκΑΝΑΝ ΤΟ |Δ|Ο ΣΤ" ΜΜΜ