Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
   ·~ η ·ἰ'Κ|:|“ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΝΑΑ): ΤΡ|ΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ 2016 ΑΡ. Φ. : 1155 | 
Μ@8ΜΔω Με ΤΑ ΑΣΤΕΡ·Α ΣΤΟ «ΤΑΝΕ·Ο» Η
' ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ - ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ Γ|Α ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Α|ΓΚ
ΟΑΟ|'ΟΣ
"Α Β' ΑΖΕ|
 ._ ,
αΉ· έ"
ΣΤΑΛΘΗκΕ ΣΤΗΝ ΕΠ|ΤΡΟΠΝ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ Π-Α.Ε. ΑΡΗΣ ΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑ|ΤΝΤΑ ΣΤΟ|ΧΕ|Α
Ο· ΝΑ·κΤεΣ «ΚΟΑΟΝΕΣ»
' ΞΕΚΑΘΑΡ|ΖΕ| οΡ|ΣΝκΑ ΣΗΜΕΡΑ
Μ · ΤΟ ΡΕκΟΡ ΣΤ|Σ ΤΕΑ|κΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡ|ΟχΗΣ
· Ο ΠΑΟγΡΑΑ|ΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤκΟΑ
Με ΤΟΥΣ Ο ΣκΟΡΕΡ
' ΤΟ... ΒΟ°|Ο Τ|·|Σ ΕΤΟ|ΜΟΤ|·|ΤΑΣ /
' ΑΛΛΑ κΑ| Ο ΕΝΤΟΝΟΣ ΠΡΟΒΑ'·|ΜΑΤ|ΣΜΟΣ Θ
Γ|Α Τ|Σ ΠΟΛΛΕΣ κΑΑΣ|κΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ Ζ
ΕγκΑ|Ρ|ΕΣ κΑ| ΤΑ ΑΒ|ΑΣΤΑ ΑΑΟ|·|
' ΜΠΑ|(ΝΕΡ: Ε|ΝΑ| ΤΡΕΛΟ' Ο' Φ|ΛΑθΛΟ| ΜΑΣ
' ΚΑΜ|ΝΓ|(Σ ΑΠ|ΠΕΥΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑ|ΡΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ
=='°='π «Ο ΠΑΟΚ ΒΡΗκΕ
«ΕΙΜΑΣΤΕ ' _ _ ΠΑΑ' ΤΟ ΟΝΑ ΤΟΥ»
ΕΜ  φορ μ:::ν ` Χ · Τ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΝ ΑΝΟΑΟ» > Μ” η ε ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΠΟΡΤΟΥ κΟγΔΑ Ο " η - _ , "ο" κ^"'^Σ Γ'^
 ΠΟ ΜΕΤΡΟΡΟ|_|5 95.5: «ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
Α ΤΟΝ |Β|ΤΣ |·| ΟΜΑΔΑ ΑΑΛΑΞΕ
ΦΥΣ|ΟΓΝΩΜ|Α. ΜΕΓΑ Τ|·|Ν
ΠΑΑ|ΝΩΔ|Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΝΤΟΡ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  Μ Σελ 32
8 ΑΟγΝΑΝΝΣ ΣΤΝ «Ν»:
«ΜΕΤΣ ΟΑ κΟψΟγΝΕ
Ώ ΜΟΤΟ· ΤΟ ΝΗΜΑ»
ΣΕ ΚΑΝΕ' Π|ΟΙΔΥΝΑΤΟ
' Ε  Δ ΜΜ
ΠΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΟ|·|ΣΟΥΝ