Πρωτοσέλιδο Espresso: Τραγωδία της Αίγινας. Ποιον κρυβουν.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
> ΜονοΜΕ ή
ν·ν·ν~.ε:η Ἡ;~Ι:.·|_τ·Ξ-ΝΜ.Η ω τ.Ξσ“ἩΜ έ ~ὲΕΞΙτ“ἩΛΜΨ Με η: ΜΜΜ"  η 
τ_| ο κ · * ο ^ `
η ΓΔ η Η Γ Ι ΓΔ Γ`_|' (ο
Ύ Ύ Ύ <¦ω Ύ
2οε γίτροε, πιο ογρτοε, με τοοε κονοἱΙορΧεε
ΠΡΩΤΟΣ Ε|'||ΜΧΩΝ Ο |ΒΛΝ ΣΛΒΒ|Δ|·|Σ ΣΕ |'|ΕΡ||'|ΤΩΣ|·| «ΜΥΧ|·|ΜΜ0Σ» Ο
Δ|ΛΦΛΝΛ ΚΡ|ΝΜ Ο ΚΛΡ|(|Ν0ΞᾶΝ|Κ|·|ΣΕ ΤΟΝ «|'|0||·|Τ||» ΤΗΣ ΡΟΚ 
Ϊ _ _ το μ; _τ¦_ _ τα α α_τ¦τἐ 
Αίτηση η ι για συαπληοωματΜη απολονια του 7 7χοονου κατηνοοούηενοο οδηγού!
8 Λ"4°8 Κούγιας: Να εἔηγὴοετ γιατί δεν βοἑθη%αν αποτοπὡματα του στο ττμοντ
βοΜεντηε αν:   ο .ο >- - ·
Β! "Μ.ωΜ! Το τιν1ιμοοονο του Βορδιὶ  Β
8βΙΜΤ£8 ΜΙ! με τραπεζι σε οποροοε
Συσσπ·ο ανόητος στη μνημη του σού τη συζυγο του Φιλοθεη. ' 15
Σεξοοολ·κό σκάνδαλο συγκλονίζετ το Λονδίνο με τον 59χρο
νο πρόεδρο κοτνοβοολειπικής _
επττροπής κτθ Βοζ. 25 τ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα