Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ Με ΤΟΝ «Π» ΕχόΥΜΕ ΜΜΕ' ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ
ΜΝ Πω ίσεω ~ έ ' Κ ὁ ΣΗ
Μη ομως Ρωτώτ:-¦ωωΜ1=Ηε ΗΕΗΒ. 
ι ›' Ι Ο Υ ' 3
) Η 'ι · | Ρ ^ Ξ :σωΦΐο?ὲ!© ἶ___·;ξ€:Ξω; Δ
¦(·χ| '· ' ' Δ Δ
_ / δ . Χ ' _.| Η Το «ρεπορτάζ
Ήρθε χθες το βράδι· 1 ° ' ·` ° ρ 2 Γ ΠΠνῖ0,ϋ».
καιοβραζ·λ·άνοε 1 Μ" '4 μ μας κανε·
κενΪρ'κ°ς Π"""'κ°ς! ΔΡ. ΦγΛ. 5529
ΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 
Ρ Ψ `
7 4 , Μη · .. Δρ”-.. -· 
 /' " Η'
ω ' “ψ ' ω · ' ω εη$|τωἐΜ
με ω «9»
και θυμήθηκε
- 7 το Καραϊσκάκη
και τον Ρομπέρτο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα