Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
 ΑΞ|ΟΠ ΕΜ)
@]@ΒΤ@ Μ ΠΕ) 
ΓΡΑΦΟΥΝ Ο' ΚΟΡΥΦΑ|Ο|
Μ  ῳ¦   ¦
1 Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Η ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1142 Τ|ΜΗ: 1,ΒΟ θ
ΜΜΜ έ
ΕΠΟ|5ΟΡΕΠ |.ΕΑΟΟΕ
ΕΚΚΛΗΣΗ
ΚΟΝΤΟΝΗ ΣΕ Φ|ΦΑ:
«ΗΡΘΕ Η ΣΗΨΗ,
ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΤΕ»
' ΝΟ Ρ|_ΑΥ ΝΟ ΡΑΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΝονΑ
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΚΑΝ|ΑΣ ΠΟΥ
«ΕΚΑΕΨΕ» ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ _
ΣΤΗΝ Τ|ΦΑ|ΔΑ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΗ Ν |Α
ΑΠΟ ΤΟΝ
Ο Ρ|ΑΜ ΒΟ
= ε· Οι! - 4·
Θ α ο “ κ '· ν Ω
. Ι _ :ς
-,“ 7  ΐ-ῦΟ ρρ ρ»
Ο ΠΑΟΚ, ΚΟΝΤΡΑ, ΣΕ _ΑΓ|Α!Ξ ΝΤ|ΝΑΜΟ
ΚΑΙ ΕΠΕ·ΣΕ4οπ.ΜποΒΕΠΑ πΕΕ·|ΠοΜΠΕτοΣ άι
δ! ΣΤ· 7
“Ώ_ ¦ :Τ
ΕΔΕ|ΞΕ Α ΔΟΝΤ|Α ΤΟΥ
Η ΜοκΜικΗ ΕΜΗΝ|κΗ ΜΜΜ Με ΠΕΝΤΕ ΠΡοκΡ|ΣΕ|Σ ΣΕ
Π ΜΒ ΜΜΜ ΣΙΑ ΜΜΜ
(1900 ΜΕΤκοΡοι·5 55) κ
ΠΜεΞΜ  ;_
ΔΕΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓ|ΖΟΥΜΕ κ
«ΟΑ ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ|
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛ|Ο Γ|Α
ΤΟΝ ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΣ»,
ΔΗΛΩΝΕ| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΤΕΒ|ΔΕΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
ΜΗ ΜΒΜ; Ϊ ι
Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΠΑ|ΤΕ| Χ Ύ
ΧΡΗΜΑΤΑ Γ|Α ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕ| || ' , η
«ΠΑΛΕΥΕ|» Τ|Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΕ
ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΜ|ΟΥ
' ΤΟΥΤΖ|ΑΡΗΣ (ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95,5): «ΥΠΑΡΧΕ| ΚΑΤ|...» μ
' ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑ| ΑΠΟ ΤΣ|Π|ΔΗ! 
μ λ Ο' ΤΡ|ΓκΩΝΗΣ_ ' ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ (18.30, ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95,5)
η, 7 Σελ:61-65 ΤΑΓΑροΠογ^οΣ ΧΩΡ|Σ ΚΟΣΜΟ 
ΒΕΡΟ|Α: ΥΠΟΓΡΑΦΕ| ΚΑ| Ο ΠΑΠΑΣΤΕΡ|ΑΝΟΣ ' ΑΕΛ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΟΥΤΣ|ΑΝ|ΚΟΥΛΗ
Ά ' ς ἴ_
¦ 7 η(ξῶοΖοι6 5ΣΕΛ|ΔΕΣ η
Ν ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ| ΑΓΩΝΕΣ
Ι γ Ι
¦ 1 ·ι 4 7'
,Ε 7 .
ΜΑΝΤΗΣ ΚΑΓ|ΑΛΗΣ
ΤΟ ΒΑΠ( 5ΤΑ(ΞΕ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛ|ΟΥ
' Μ|ΛΟΥΝ
»σ ΣΔ Μ,15