Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
19 08
«ΜΑΥΡΟ» ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΞΟΡΕΡ ΣΕΑΟΟΕ ΜΕΧΡ| 5|9, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΝΤΟΝΗ
[Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ΦΥΛΛΟΥ: ΜΟΜ 30 €
ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ,
ΠΑΡΑΣ|(ΗΝ |Α,
ΦΩΤΟ ΡΕΠ Ο ΡΤΑΖ,
ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑ|
ΑΡΟ ΡΑ
έ' ···· ·· ΞΑ·ΡΞ¦·κ
ΜΜΜ· < ΣΕ! Μ¦^Ξ
ΠΕ|ΟΑΡΧΗΜΕΝΟ|
Σ Μ
 ¦ ϊ! '
ΣΤΗΝΤογΜπΑ > ν Η  .
ῦ ω2οώ
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ| ΑΓΩΝΕΣ
«ΧΑΛΚ|Ν0|»
ΜΑΝΤΗΣ - κΑΠΜΗΣ κεΡΔ|ΣΑΝ ΠΑ 47ο
Απο ΠΟΥ κνΝΗΓονΣΑΝ οκΤΩ ΧΡοΝ|Μ
ῦ ' Σελ. 1 1-15
Ο κΑ|'|ΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝ|Α ΥΠΟΣΧΕΤΑ| ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ!