Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 5. “ ·° οι ΗΠΑ στοντεΑικὁ
του μπασκετ και π ιταλια
σε αυτον του βόλεϊ
 “ ' 0|ιον παρε
' το6εκαθλο
 ' '  όποιο και το-2012
' “ ' " 'οι Γερμανίδα.
 - ' χρυσό στο Ποδόσφαιρο.
 τωγΝΜ- Ι Π Μετα τα ΤΟΟ, κρυσόο Μπολτ Ι
ΜΜΜ Μ' τ" βάρκα ΜΒ και στα 200. οπωε σε 'Τεκινο.και Λονδινο
τ ι ¦ και εγινε ο μοναδικοε μετετοιο οερι
' "ο" "Ν "ΜΜΜ” · Εξαιρετική π Ντρισμπιὡτπ,
ομεγαλομετοκοετουΑριι ι5“ στα20κλμ. μια"
· Ι 'Το πόλο κόντρα ατουε ουγγρου5
"Με ^ω"°“5 γιατπγ 5π θέσπ( Τ0.30 πμ.)
ΤΑΣΟΣ |ΤΑ'ΤΑΧΡΝΣΤΟΥ & ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΣ ΑΟΟΑΝΟ ΤΡΑΦ ΟΥΝ ΑΤ|Ο ΤΟ Ρ|Ο
ΣΤΜΝ ΤΟΥΛΟΥΖ
Ο ΜΤΟΥΡΜΖ γ
β κ Ο Το: Ν
ΤΡ|Α ΤΝΟΑ ΣΤΝΝ ΜΝΡΟΝΤΜΤ||, ΤΡ|Α ΝΑ' ΤΑ ΤΕΡΑΣΤ|Α 'ΜΑΝΤΟΥ ΝΑΝΑΟΝΝΑΤΝΟΥ
“' “ ΑΠΟ ΤΝ Α|ΑΦΑ|ΝΟΜΕΝΝ ΕΝ|ΣΤΡΟΦΝ ΣΕ ΟΜ|ΑΟΤΣ 
Ο;  > `
Ο  Μ Α"ΟΝΑΤΑΣΤΑΣΝ Ι .Ζ  = ` ΕΡΝΕΤΑ'
ΤΝΣ ΕγΡππΑικιιΣ ,Ι / ' . '. _ . Ο «ΠΟΤΟ»
Αἱ|Ο'ΤΡΕΝΕ'ΑΣ γ ` ' Π
'ΠωλπΘοκεοΣουπδο5λιγο '·
πανω απο Ι εκατ.
ΚΑΤΑ ΤΤΕΑ|Α
· ΗρθεοΑντρε Μαριιν5.
«χτυπαει» ΡαφαελΜοατιν5 μ
και Βογκνεο Λοβ Μ
' Δανεικοε ο Μαουοιιοιο
' Στου Ρένια ο Μαρινακπ8.
καλωοοοιαε τον Μπεντο
α Μ ΕΤ'ΑΝΑΣΥΝΑΕΣΝ
ΤΝΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΤΝΝ ΠΕΡΑ
Τ|Α ΤΟΝ ΜΠΕΡΤΝ
Τ|ΜΟΡΝΟΝΝΕ
Μ που
ΜΕΤΝ ΧΕΡΤΑ
Δ|ΩΧΜΟΥΜ
ΤΟΝ ΤΖ|ΟΛΜ ,
·έΞ _ Δ
· Ενημερώθηκε απο τον Ιβιτ5
ότι δεν υπολογίζεται
Π Ανανεὡνει ο κατσε
και φευγει δανεικο5
Π Για Κύπρο Σκογ6ρα5 _ _
και ΧστζπισοΤα5 ι ' _ - `._ “ _ Ο
· Στα Ππγα6ια μεΞσνθπ (7 μυ.) έ· ' '
_ .·. Ι _
Ν ιι κπιοιπκπι τικ
# κ πΕι>ιπογ
| ΧΚ 5 ΕΜ ιι πιι>ιιι>ιιογΔι
ΤΟ ΝΕΡΑ|ΣΜΕΝΟ ΣΤΟ|ΧΝΜΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΜΑΤΣΟΝ|
Ο ΕΞΑΣΤΕΡΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ
Δ|ΑΜΑΜΤ|ΔΜ
Ν|ΝΤΕΡΜΑΓΕΡ
ΠΔ ΣΤΟΠΕΡ
ι Σ 7 Λ › ,ο
ι , ' ι σ γ Τ
` ' ` Δ· κ » κ ` .. ` Ο Ο: ` - ι Η .
κ ` ν ¦` Ι | η 4 ' Κ· λ ` ` 7¦" 7
ι _ ί . ι·.ἀΛ 'γ ` Δ ε χ ` Ξ Ύ
__ι ` 1 '7`.κγ ?Αν ` β _ ` :Β < ` Ο Ι ι'ὴ
›ἶἐ.:  `.7-“-` ο ` ,Ε  ο , _`  Ο' η _!Β7_¦.|' ἶ¦|'··ι'>ι
ι! ν ο οι] χ »Ο  ^ “ Π Α ~ `  · - Σε -· “Β
· ι · ` ο τ ν ` .Ζ
· ` γ Η Γ' τ τ τ ώ. ί Λ γ να. _» Ι ΜΜΜ πρωτο
ο _ τ Ο χ ` τ τ ο ¦
γ ο Ι ο ι τι , ε τ - ,2 . ιων«π ααινων».στο ΟΑΚΑ
Γιουνοιιεγτ·ΣοουΟαμπτον 2-0 ύ .Η Τ Η " ΦΠ |/ Ο ' _ κοιοΠἔγγοκΟΠουλο$
μεγκαλταυ Σουπῦουοτο ντεμπουτοτου Πογκμπα :;' ι  5 τ ή>> .· Ν Δ ι ,
Ι Ο Π Πεδουλακπ5:
«θαπαρουμε Μαι.
ο' εναν μανα για γκαρντ»