Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΒΗΜΑ· Μ Μ ΜΒΜ Μπ·ΑΜ Με υ. ΜΜΜ Με· Μη: ΑΜ ι
και ῖώρ°“_ «Σίφ°»! ΣγΜωΝΗΣεΜΕτοΝ ΜΑΝΑΠΕΡ
ΜΥ ΖΕκΑ ΕΩΣ Το 2019!
ΗΜ ΜΝΉΜΗ ΠΛΗ/Μ ““ἱ`
./ Υπό ποιες προϋπο8έσεις Σελ δ ΙΜ Ι Η!! Η ιζ
θα γίνει κι 6λλπ μεταγραφή! 7 Ακ0Α0γ0Ε| ο κοπΡ0γΜΠΗΣ
¦ ΣπογΜρΖεκΑ ἶ Α ω ΜΝ π ΔΑ Αν :Ύ Χ ΣΤ|Σ25|8ΗΡΕΒΛΝΣ ΣΤΗΔΛΝ|Λ
> ~~ Α. ΜΒΑ Με ΜΟΝΑ
~ ΑΜΑποΝΑΒΑ·ΜΑΠΕΠωΜω ΠΙΣΙΝΑ ΜΝ ΜΝ
7' Α . , . ι. _ . #6. ·;_· |. Ι
¦ γ ο ι Ι· ¦ - . _ ¦-·
. ι · κ 7. ` _ " ι , ' - 4 /
¦:~ >- =~ ~. , 'π- ε'
ί' ·¦ · Φ · ι . - ··
Ι γ -_ ·› - ·¦›'
. Ή - ¦ . / Ι ,
 Α_ Α . μ._ἑ_ΑΑ Ἡ ΜΑΣ Δ Αι
Ξ Ε|ΔΛΜΕ ΤΠΥΣ ΔΑΝΠΥΣ ΚΔ' ΑΝΑΛΥΠΥΜΕ
ΚΔ' ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑ'Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ'Α
 ·.:  ._ Α 3 πογποΝΑΕ|
ΕΛΛΗΝΕΣ» ε. μ  4  = Ύ_ πογπΕΤΑΕι
Ἡ Α Ϊ Η "ἔ
«ΦΑΝΗ 0'
οκικΑεΑΣεκωοιιγκπΑΜΑτπΜπΑωαΜΑ·  ._ ¦ _ Ξ  ε #
ΜΜΜΜΑΜ πΑκΑοκκΑϊκογ   “
Αφ. Π;ἶΨΨ:ζ' ·· '
` -'Π..- Μ»
 “Α 'Η 5%' 
 'ΒΑ ΑΜ ΜΑΜ
.:-ἐ · “'
 ΤοΑΡΑΝΑΤ Ι
ΜΙΑ ηεΡιωΕΡΕιΑ
ΠΑ ΜΕΣ ΠΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ!
τΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΠΕΔογΑΑκΗ
ΠΜ ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΩΝ . ..
ΜΑΜ ΑΑ' οΑΑ
ΤΑ ΑΜΥΝΑ ΠΑ Ρ; ὰ
ΗΣ ΜΠΑΣ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα