Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ἡ '7  ΡεΔΩΣΑΝοΛο·τΗΝψγχΗτογΣ.Μεχ@@ῖἐλοἰκΜ
_ - ο κΕΡΔ·ΣΔΝτοχειροκροτἩΠο'πο.οοσ«ΜΟΝΗΣ»
“δ _Μ
¦ Χ· ,
7 οΡΙΣΤΤκοΗὁΊἩ“ὁἡἶέ ΗΩΜἙτλἘΡλ_ΦΗΜ
Τον 23χΡοΝοἔΠοῇτογὲἱεΜογ¦_
ΑΠ0'ΤΟΝΙΛΕΒΑΔΕ|ΑΚΟ
ζ '6|:α!μεΙζπν]Σε: νΙ Με", Μ απλή ή"  ' “ 
καπως πωπω" Κ"|||'|0Μ|Μθ να "Μ|ω|ΒΒ|   Τα
 Ε* Του Πανου ΛοαΠου
|1|'?
 Τ Τα
ΕΡ|ΞΕ Δ|ΑΔΟΧ|ΚΑ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΤΕΛΛΑ (55'). ΑΡΑΒ|ΔΗ (ΒΤ ')
ΚΑ| ΑΛΜΕ|>ΔΑ (66'), ΑΛΛΑ Η ΣΕΝΤ ΕΤ|ΕΝ Ε|ΧΕ ΤΑΜΠΟΥΡΠθΕ| ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ 0-1 · Τιμοαρ: «ΠροσηαθΠααμε,
δεν Ια καταφέραμε, ουγκενΙρωνομαστε στο Πρωταθλαμα»
Η ΑΕΚ έχε· Πολύ καλή ομαδα, αλλα μέσα (παν Αύγουαῖο, καλείϊα| να κλείσει τα κενα Που υΠαρχουν, ώστε να μην
Παθαίνει... καρδια, καθε φορα Που λείΠε· καΠο|οε βασικο8 Ποδοσφα|ριοῖὴ5, όΠω5 συνεβη χθεε με τον Σουηδό
νη τ 
Τ “ΤΜ   1-  π >~·· Η σ Τ ε!"