Πρωτοσέλιδο Real News: Ο "σουλτάνος" απασφάλισε!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|!ϋ!!!"'!!Π'!ΠΪ
ΕΟΟ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ο ΤΗΝ ΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ
ΤΣ|ΠΡΑ
 Μ ι
· Ο? _ΐ..¦_· `
“ΕΟν δεν μειωθει
τΟ Χρεω,
γιο ΔΝΤ θα φύγει
'Μό το εῆῆιινικΟ
“Φὁνρσι·μσ»
ΜΕΤΩΠΟ 0ΥΑΣΙΓκιΟΝ-ΒΡΥ1ΕΛΛΟΝ γκι την αποβνωοιι του Σοιμιιῆε. Ο νὲοε ρὸῆοε Ιου Πιερ ΜοοκοΒιοί
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΜΜ
“ἐκ "Ξι==` =_Ἑ
.ει ΜΝ
νυνννν.τΘΟΙ_9τ
 ΗΜΕΓΑΛΗ 
 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΜΜ
ἐ 7 ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΜΜΜ"
24.7.2ιιιΒ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΟ'
ΕΚΔΟΜ 'Ε ΑΠΛΗ
ΓΡΟΣωΡΠ ΕΚΔΟΣΗ
4,25 ε 2 ί
Ο ΜΗΝΟΣ ΤΟΥ ΜΡΑΝ ΚΑΙ Το ΜΗΝΥΜΑ 'ΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο «ΟΟυῆἙΟνΟΞ»
αιιΟΟφΟῇιΟε!
ΤΟΥ τονι>Κογ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α Ρ"
Με ΤΟΝ ιιΡοειΔοιιοιιιιιι
ΜπιπρΑ ”Μ"
Γ'^ ΤΟΥΣ πιιιι Μια”
8 ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΔ ΑΠΟΠοΜΠΗ
ΑΠΟ Το ΝΑΤΟ
ΠιἶὲἩΠἔἔἔξ εΔΝιιιΟγρκιΑ
ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΜειΑιρΑιιει Σε
ΕΛΛΑΔΑ ιΣΛΑΜΕΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
"ΜΔΕ ΜΜΜ του ΝΑΤΟ
κοι ση ΔωδεκΟνιιοΟ. νο νο μιν
ΜΟΟΝ στον ΜΜΜ ΚΟ ΟῆΠΟι
Τούρκοι κοιο2ιιιοι3υενοι
ΦΑ 'ΔΟΜΟΥ- Η
με Ον Τουρκια εΟν χρωστώ.
6ιεωνυοε σου5 ΕυΜοἱΟω
υιιΟυΜΟΒ ΕΕωιεΟιὡν ο ΤΖΟν Κέα
«Η κρἱσ11 στην Τουρκία
να μην 8ξΟΧθ8ἰ
μέσω ατυΧ11μἀυων»
.ΝΑ ΑΥΤ0ΣΥΠ(ΡΑΤΗΟΟΥΝ οι νικιπἐ5
και να μπν Σωνυφ€ρουν ιη θανιιΙικἡ ποινή·
2 ΜΒΠΞ
ΣΤΟΝ “ΧΑΡ'|Ἡ» “ ὁ
ϊ Μο"
ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ  Θ   κυπριΟκιι εισιρεἱΟ
    Μ “'ΜΜ·