Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΛΠΕ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΑΤΣΗ Ο 6
ΗΛΡΙΝΟ|'|ΟΥΛΟΙ · 2, ΙΟ ι ΙΙ. ΙΛΛΛΛΙ · Ι2-Ι3 ΚΟΙ(Ι(|ΝΛ ΛΛΝΕ|Λ · Ι5
Οι λεΠτομέρειες, Οι «τίτλοι τέλους» Η αγορα ζήτα
οι μύθοι και ή. .. ουσία η ι και το Παρασκήνιο γρήγορες κινήσεις
Τώρα οιι Με
σκ στις οθόνες σας!
Μόνο στο
δι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Νωνν.ευτο2ό8γ.9Γ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος Ι9ο · Αρ. Φύλλω 957 · 22- 26 Ιουλίου ΖΟΙ6 ο €Ι
οκο ατο
ΕΝΙ(ΛΩ · 6 ΜΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ · 7 ΕΙΜΟΝΕΟΙ(Λ · 7 ΡΙΙ|ΟΟΟΙΛ$$ · 22 ΛΙ(Ο · Η
ΧΡΗΜΑτιΣτΗΗο: τιοιΕΣ· ΜΕτοΧΕΣ ΞΕΧοΡιΖονΝ τρικ · ” 11
4 Με |Δ|Λ  
Για το...
_ κι Μ η
.¦_ = Μη
ι ο = Μ .έ ο 
Σε ποια σημεία θα κριθεί ο απεγκλωβισμός
της πραγματικής οικονομίας και της αγορας
53ΙΟΟΟ
ΡΕΠΟΡΤΛΖ ΣΕΛ. 8-9
77ΙΙΟ8
Το ΕΠΕΝΔΥΤ|ΚΟ Ε|¦°"ΑΛΕ'()ΤΜ