Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 κ “ντε “ Ρχ·ἶ|οΡΑ“ἔ ε Η
 ττοΑ·τΡμ
Ε ΜΕΣοττΡοοΕ:Μο - 2η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ] παρασκήνιο
'θα παοκ συμφωνω «Ας την κλεἰσουμε ' για ΔΕΣΦΛ
με τρια «δωρΠΚ|Π» αμεσα χωρὶς...» κα' ΜΡ
· ΠΟΣΟ'ΠΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ - «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ» ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ · ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΜΒἔΒΡἐΡἔ€ἑΑ ΗΑΡχμμΕτομ Ν.4346/15ΚΑΙΗΤΑΦ0ΠΛΑκΑΑΠ0Τ0Ν58Μ ·· 
' ' Μ" ΣΕ ΠΕΡΙΔΙΝΝΣΗΜ°
ωση των τρα η ων 
 Σ Η Τουρκια
ΜΜΜ" οΑττοΑγτοΕ ΕΑΕτχοΣ Στοπ ΕΕΝογΣ Μ ω κ¦νδ"νω
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟ 00ΜΡ Ι » Μ ΜΜΟ' @ο
Μόνο δύο (ΠΟ αποσπασμα ΜωἩ@
όμ¦λο¦ θα μείνουν ΕΡχΕτΑτ ΣΕτΣΜοΣ ΣτΗΝ ΑτοΡΑ
 στην ΜΜΜὡΜἔ 0ΣΨ"%Μ της ΤμτΜ8η Αἰτ|ἰηο8 Ἡ
ΕΦτΓὲ ΜΕΤ0 Η παρακαταθήκη του Μτχ. ΜΑΜ
 Η γιγαντωοη της Πετματὡς κα· τα οραματα του για την ο·κονομία
Στο τματτέζτ
ΝΕΟΒΡ0ΜΜΣΧΕΔΡ Η εταχετμηματτκοτητα να την ΜΜΜ
Τα <<κομμένα φτερα>>
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑ"ΩΝΙΣΗ0Υ
¦ κίτ<ιζα - Αθηνιὡτη ω
|  ΡΡικοταγγεΜες κατιατανταηΜωοοο
ΜΑΜ με Σκλαβενίτη  «ΜΜΜ» ΜΑΜ... .τα
Ρ· ΔωμεμσηΜεξιαοη για τιληρη ελεγχοοε οτ1νε;ια¦ τοολογιομομΩ μεταφορα ιτετμουοιακων οιοιχειων γ τ · 7 ο· Με εΠ8ν6μτες και Προμηθευτές Ένα 
αουτσοιντεμ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΜἱ· Ρ· Μαζί ο ΟΤΕ με τον Κόκκαλη
ΣπκΑ τΑΜΕ1Α ΜΕΝΑ
10.οοοπιμὲρ“ π Ο εμφὐλτος των
οτ καταοχΕσας  .
ο... << "σων >>
30 χιλιαδες 
Ναααγτο στο αμε
Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ Απο Μ ΤΝΝΡ ΤΟΝΕ!
μ 'Ξ Ε
. . κλ του εργολαβομ
ελεγχο· απο  ζ ηρον0μν ΜΜΜ ΜΝ
· τΩΑΝΝΑ κΑτ ΜτΝΑ, κοΝτΡΑ ”ἔἔἔἩἩΜἔΜἔΜ
"ς εΦ°Ρἰες η· 
Π . ω . ΣΕ ΑΝΔΡΕΑ, ΣΤΑΘΗ. Βτκγ
” χΤ"""μ"ῦεῦμ”ἔΓ? ΜΕ τετ,2 Εκ. 'ΣΕ μου κΑτ οΕμτ80ΗΕ ΕΑΜ
Τ· σχέση έχε' ο Πττστορλας
με το Μοητ Ρατηοε; Σοκ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα