Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[ Ι ΟΔΗΓ|ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ κΩΔικ0γ ΕΚΠΤΩΣΗ)!
Ι ' η ζἶ[:]_ΞἰΞΤ£έ;ΓΠ ΔΠΟκ^Ε|ΣΤ|κΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΔ ΤΟγΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΡΗΕΕ ΞωΝΠΔγ! ΕΠι°κεΨθείϊε την ιστοοελίδο 
“ι “ κοι επιλεξιε προοριομο κοι ξενοδοχειο. Στη φορμο
κράτησης, πριν τον πληρωμή,
στο πεδίο ΕΠΕ;; :τε-“Ή
δ ά ”ΟΙ ἶ ° Ω _` ι _ κοιεπω ε η είτε 
 Η  κωδικόςέκιπωοης: ἘἩ£ΒΜἐω6-3υ7|2ωό
για] πις ©ι©Μ©Πἑς ως κ6Μ©Ἡ@ς  '
ΠΜ κρ©Μ©ή ως @ο 
εισάγετε τον κωδικό
γώ (5-7, ΜΜΜ( ω»
 ευοοΕ55 ετοκγ ΒΕΡΜο Σ
ΕΝΑ _
  ΠΑρ|Σ| Ϊ [ΚΛΠ ΣΤΗΝ   
]7||Π7||]ό
ΕΒΔΟ ΜΔΔΑ #37Δ
Μ1τεεειΜοεν_οτ
¦ ΡΤ
 Ο Σ Ώ `
Ι ΣΟΚ κΑ|ΔΕοΣΑΠοε = ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΛΤ|ΚΗ ΕΠ|θΕΣ
.5 Ϊ ”φ.ἐἐ '· ΣΣ
.ΑΝΗΣΥΧ|Α Γ|Α-Τ|·|ΝΆΠΛθ|·| β; 
ΠοΡΕιΑΕ4;:οικοΝοΜιΑΞ¦ 
ὅ Ί  ' β"
. ἐμΜοΝιΛκΑΛτχΗ