Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
07 07
ΜΒ ΙΜ
ΠΜ#ΜΠ|([[
·"ὅ'°“οΠοΠ
ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ζ;ξ@ ΜΒ] κΡοΜ·Α
ΠΑ κογπΑ! 
' «Ευχαριστώ
ΜΕΞ|ΚΟ-ΕΜΑΔΑ
Τ* ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΟΡ|ΝΟ: 
Θ ΣΤΕΛ|ΟΣ ΠΑΡΟΕΝΑ|(ΗΣ
Τ|ΜΗ: 1,30 €
_πΑοκ
Η Σ|ΛΦΟΛΝΤΕ
ἑ | `ὺν.- 7 ΜΑ Ο Δ ··=<· . ι ΡΕ
 ___ Ιβ· “ΓΜ- ῖ θ; Δε;ωΔ ΔΕΣ· 
 ωμά Π _ ΑΤ 4¦ έ `ῇὶὶὶ!ῖ"ὶὶὶ!!Κ ·-ὶυἡ'|
<  Τ, `Η 3` `.`¦ Ι.  . . 
`|  /έ ζ/ Ξ Ι Χ ' χ .Κ ¦ὶ  ` Β 
 ΕΜ 9 η ““ Ι! 4 Ο  λ Η Ι ΜΑΤ '€ϋὲῆ
 Ξ···¦.μ ϊ' ?Νέα , ΜΧ ε:ε!!!| Και;
 ΕΣ* Ρ: Η;; Αϊ: 'Με ω" “ΤΕ
 σ ῖ-  πε;
4 ; Ο ! 1
“  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΑΡΑΛΕ|ΠΟΜΕΝΑ
ΣΕΡΓΙΑΝΝ|ΔΗΣ 'ΒΑῖ'ΛΕΙ0Σ >
' ΟΛ|ΨΗ ΚΑ| ΣΥ|'Κ|ΝΗΣΗ
ΣΤΟ ΥΣΤΑΤΟ «ΧΑ|ΡΕ»
ΣΤΟΝ Β. ΣΕΡΓ|ΑΝΝ|ΔΗ
ΠΑΕ' |'|Α |ΝΤΖ|ΔΗ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Ο 22ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΠΕΡ
Η ' ΠΡΩΤΗ ΕΠ|ΛΟΓΗ ΕΡ|ΜΕΝΕ
__¦·;Ξ“
Η κΑοΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑ ΜΠοϊκο
ΑΡΗ ΣΤΗ 5ΗΡΕΠ ΕΕΑΟΟΕ»
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝ|ΚΗ Ο ΦΟΜ|'|ΕΡ, ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ|
Ο «ΑΝΑΣΤΟ» Γ|Α ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟ
 _,¦ἶ`
Ι μ | ¦_“ `Δι.
ΚΡ|ΤΗΡ|Ο
Γ|Α Π|ΤΟΥ
. ε “ ' ΣΕ ΑΝΟ|κΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΝ κΑΜΕΡΟΥΝΕΖΟ ΜΠ|ΕΝΒΕΝΟΥ Μ' _ ο ΓΚΑΡΣ|Α
ΚσλὡΒόρΙσῇ#Βπο τη «Μ» Η Ο' ΑΠΑ|ΤΗΣΕ|Σ ` ` - Α 
ꓦτ°ν£ ΣτρόπζΜη λη ' ΜΠ^ΟκΟ ΣΤΗΝ ΕκκΑΘΑΡ|ΣΗ, Τ' ΖΗΤΑΕ| Ο ΣΚΟΡΔΑΣ
ω ΜΒΜ ΜΕ ΠΑΝ|ΩΝ|Ο ΠΑ ΦΟΥΝΤΑ
“8 ΑΠΑΝΤΑΕ| Ο ΜΑ|(Ν|Α· ΕΠ|ΜΕΝΟΥΝ Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| Γ|Α Α|Γ|(|ΝΣ - ' · «Μπι-Μ» ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
»Μ Σελ 5 1
 ΤΒΕΡΟ|Α: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟγΛΟ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ ΚΑ| ΒΟΣΝ|ΑΔΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ