Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@ΤοΜΗΜΑ
ΤΤ . ¦
“3% γ
; . 7- Ο ·
ΑποοΕΩΣΗ
ΣΤΗΝ «ΑΝΤΑ» 
ΒΕΡΟ|Α
ΠΑΡΑ|ΤΗΣΗ
ΕΛΕΥΟΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΕΛ »ΜΑΣ
ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΚΥΠΡ|Ο ΑΕΡΑΑΜ
ΔΣ. ΞΟΡΕΠ |.ΕΑΟΟΕ Μ ΕΜ
ΑΝΤ|ΟΕΤΕΣ Ο' ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗ
ΜΕ|ΩΣΗ, ΣΤ|Σ 18 |ΟΥΛ|ΟΥ Η
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ευπο 2015
[Ο ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ]
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1098 Τ|ΜΗ: 1,30 Ε
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
έ· > · Η ¦
·ᾶἔυψ%ωε
ΤΕΤΑΡΤΗ Ο |ΟΥΛ|ΟΥ 201€
Σ|ΣΟΚΟ
ΚΑ| ΜΠΑΛΝΤΕ
ΣΕ ΠΡΩΤΟ
ΠΛΑΝΟ
~ || · 
--=%ρΧουεμ
“κ Τ ·
ο ΞεκΑἩΑΡΕΣ ΜΗΝΕΣ
 ·Β·ΤΣΑ;πογ ΜΑΣ·
ΝΑ'ΜογΡΤΗΣΕ· Τμ
“παπι-ΤΣ γηΕΡΒΑΣΗΣ:
|«Επ·ΜοΝο ΗΡΕΣ·ΝΤκ κΑ·
¦' ΤΕΕΞΤΜΑΤΑ Με ΣκεψΗ»
' Λ ο]
ΚΩΣΤΑΣ ΤΤΕΤΜΤοΣ, Τ|πΡΤοΣ ΖΑϊΡΗΣ
 230,48 ω - _ _
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ Τ ΠΑΡλΑΕ|ΠΟΜΕΝΑ ·
 κΑΤΑ0ΣΣΗ ΜΕ
_ ΜΥΣΤΑκ·ΑΗ
» Ο ΤΟΥΝΤΟΡ ΜΑΣ ΜΠΕΡΔΕΥΕ, Ο |Β|ΤΣ
ΜΑΣ ΕΒΓΑΑΕ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ ΑΗΚ
» ΜΑθΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΣ|ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
» ΠΡΕΠΕ| ΝΑ Ε|ΣΑ| Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
Γ|Α ΝΑ ΠΑ|ΖΕ|Σ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
η '1_ Σ Π _ ΣΣ Σ Ο , Α _ _
Ν. ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ: ΤΕΡΑΣΤ|Α Η ΑΠΩΛΕ|Α ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΜΟ ΤΟΥ Η. ΣΕΡΓ|ΑΝΝ|ΛΗ ' ΣΗΜΕΡΑ ΚΗΛΕΥΕΤΑ| Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΟΚΤΣΗΣ
5 ¦ πΡοοΑγΜΠ·Ακο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΑΤ ='
ο Τ Η] ` Δ +
8  ¦ Ρ 19 Τ 4 ΕΤΟ|ΜΑΖΕΤΑ| ν _ κ . 
- / - ν Μ · :Η τι ΠΑ ΤΑ ΒΑ0|Α 4  Με Μ·Α·ΕΝοΒιΤΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛ|Α-ΟΥΑΛ|Α ' 'Πο. | _' “#`χ;ἔἑ Ο' _> Τ Ο ' 'ΠΛΑΣ"ΡοΜΑγΡ^
ΡΟΝΑΛΝΤΟ· ` 7 |-· _ ΝεΡ^ οΔ|ΕοΝΗΣΣΕΡΒοΣ
' ΣΕνεντευξη,ΜενεγκΙν ω ἔ
|  Ν·κΗ ΚΑΤΜΕ
ποϊΝΤ ΤκΑΡΝΤ
σετ' «Μ» Ξ
~· ΜΕΣικο (19:οο›
Π «κΑγΤοΣ» ο πΕΡΕϊΡΑ
Π εΝΤγΜΣ|ΑΣε· ο ΜΠ|ΣΕΣΒΑΡ
Π πΡοΠοΝΗΤΗΣ... ΣΤο ΜΜΜ
ο ΜΑΑεΣΑΣ
αγόρασε Ρ 
Το υπ' σρΙθμόν
4 2.000 5“Τρκείπ5( ·<
ΟΕΛΩ ΝΑ ΑΡΠΑΞΩ
ΤΗΝ ΕΥΚΑ|Ρ|Α
Φ|Λ|ΚΟ ΜΕ ΤΗ Σ'ΛΦΟΛΝΤΕ
` ' ΝΕΟΣ ΑΝΤ|ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ
ΠΣΕΑ·ΑεΣ ο ΓΑΛΑΤΣ0Π0ΥΛοΣ
5ΡΟΚΤ5: ΠΡΟΦΥΛΑΚ|ΣΤΕΟ| Ο' ΕΞ' ΚΟΥΕΑΝΟ| ΑΟΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ' ΑΚΥΡΩΣΕ Ο ΠΑΟΚ ΤΟ ΣΥΜΕΟΛΑ|Ο ΤΟΥ ΚΑΛΕΟ ' ΣΗΜΑ|ΟΦΟΡΟΣ ΣΤΟ Ρ|Ο Η ΜΠΕΚΑΤΠΡΟΥ