Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υπατθ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦ"ΜΕΡ|ΔΑ
|'|Α ΤΗ" Α"Ρ0Τ||(|·| ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟ |ΟΥΝ|ΟΥ
ΜοπΑηλι·ηηι
Ακαδημία
.  Αγροτών για
 καλέε γεωργικέ5
` πρακτικέε
20] 6 ΠΟΣ] ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32
νννννν.γραἩίιιοε.8τ
|55Ν: 24598206
τοπιαοτ@γροιιητοε.οτ ΤΙΜΗ 2 €
Μεγόλη
“°Ρ°ΥωΥῆ.
χαμηλέε τιμέε
και στη μέση
ριση. κτοκΑτΑ
Φρένο...
Τα «απόνερα» των μειώσεων
που ανακοίνωσε ο Νομικόε
Άνοιξε το κουτί
τηε Πανδώραε
Μηαρόζ αντιδρόσεων για τα
δύο εμβληματικό προίόντα
ΑΜ"|ΕΑ0ΥΡΓ0|
Χρηματοδότηση
Το ΠΑΑ αποτελεί την τρίτη
επιλογη για σε νέεε Με
ελ. το
κικοτ ΜΠΑΣ
ο ηρόεδροε
που κέρδισε
το στοίχημα
τπε επτβίωσηε
και τησ
σναπτυεηε
ΑΣ. ΑΡΤΑΣ - Φ|ΛίΠΠ'ΑΔΑΣ
Αναπτυξιακόε
Μόνη σε σγροττκέε εττενδόσετε
δίνει το σχέδιο νόμου
τα 32-33
Απίστευτη
ΑιΣχΡοκΕΡΔειΑ
με τα βερίκοκα
στα σουπερ μόρκετ
Σελ. 38-39
```` ν 
Στη γη του
Γκρέκο.τηε
σουλτανίναε και ·
του ελαιολόδου
θίγονται μόνο;ῷέτοε __
° .τι ` Ψρἑὐ`
. Μη:
?·`βΈ ρ '
Τιμωρια» για τουε συνταξιουχου5
η 3 Ι  Ιλ'
που συνεχιζουν να καλλιεργο“υν '
Πανω από 20.000 αφ
“ ι. .
λισμενοι 
“θα-τ. το
σε Μ λ
Αλλαγέ8. τόσο στον τρόπο διαθεση5 των θέσεων μέσα στι5 λαϊκέ5
και στην τοποθέτηση των παραγωγών και των επαγγελματιών μεταξυ
των λαϊκών. όσο και στη χορήγηση
αδειών στου8 εηαγγελματίε5. φέρνει
ο νέοε νόμοε για τη λειτουργία του
υηαίθριου εμηορίου Που εηεξεργόζε·
τα· το αρμόδιο υηουργείο Οικονομία5. Ανόητυεη5 και Τουρισμού. °0ηω5
Τα πόνω κότω στιε λα'ι'κέε αγορέε
Τι φέρνει το νομοσχέδιο στη λειτουργία του υηαίθριου εμηορίου
υηουργείο. στόχοε του νέου νομοθετικου πλαισίου. όσον αφορα τι5 λαϊκέ8 αγορέ5. είναι μια εύρυθμη αγορα
όηου ο κόθε ηαραγωγόε και εηαγ·
γελματία5 «θα γνωρίζει το ηρωί. ξεκινώντσε για τη λαϊκό. σε ποιον ησγκσ
θα τοηοθετηθεί». Σημειώνουν¦ μόλιστα. ενδεικτικό. ότι «αηό το 2008
μέχρι το 20Ι ί. 2.000 ηωλητέ8 δεν
κατόρθωσαν να τοποθετηθούν μέσα
αναφέρουν στην «ΥΧ» ηηγέ8·αηό το στι8 λα'ι'κέ5». Σελ. 37
Τα θαυματουργό  Ι “ Η Μέκκα του αγροτουρισμσό Ι
ΜΜΜ γω ιστορια ΜΜΜ Παγκοσμιο υποδειγμα η διασημη επαρχια τπε ιταλια;
οι δανειστέε κι εμείε
Εδώ και έξι χρόνιο. η δημόσια συζητηση για τα
μνημόνιο περιστρέφεται γυρω από σε ευθύνεε
τπτ εκόστοτε κυβέρνησηε. Σωστό. Αυτό όρισε που
απουσιόζει. συνηθω5. είναι οι βορυτστεε ευθόνεε
των δανειστὡν. Διότι οι δανειστέε επέβαλαν τη
πολιτικέε τησ καταστροση5. Οι δανειστέε εκΒίαζαν
και εκβιόζουν για να περασουν τα σκληρό μέτρα. οι
δανειστέε έχουν μετατρέψει τη χώρα σε προτεκτορότο. έτσι που ουτε αδεια για περίπτερο να μη δίνεται.
αν δεν συμφωνήσουν. οι δανειστέε είναι πίσω από
την πωληση του Ελληνικού. για να αναφέρουμε
ένα τελευταίο παραδειγμα. Στην πραγματικότητα.
«μνημοντακοί» και «αντιμνημονιακοί» θα έπρεπε
να είμαστε πιο επιεικείε ο ένσε με τον όλλο. Γιατί.
απέναντι σε όλου3. στέκεται το μπλοκ των δανει·
στων·τοκογλόοων. Που θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε με ένα δικό μσε μπλοκ. Να γλυτωσουμε από
την ολοσχερίι καταστροφη. τουλαχιστον...

Τελευταία νέα από την εφημερίδα