Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
“Ο που
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» - ΑΝΑΠΤΥΞΗ θα αλλαξο"Υ
Η εκστρατεία της κυβέρνησης γιο Προσὲλκωση ΊΟΟ δισ. Το ΠΠρ°λ'°κ0
εἴ, “
έ ο ' ν μέιωπο
 οιαΦκεφαλαια 
..ἡ » Τι6ηλὡνουν Μιχ.Σολλας.ΑΑνδρωδης.
Τ. Κανελλόπουλος. Σ. Πιτσιορλας.
Τ. Γιαννποης, Δ. ΜΜΜ
Σελ. 18-10
 ~-°ερχονπιι 
· ! . 11 ειαιρἰες
·ι= ς . ·' 'ξ ' ανην<<πὁρνα»
' “ῦ οι' ην ΕλλΠδΠ τηςΕΤΕ“
4 » ΠοιοιυπεΒαλανααἡοεις ω ο
Π χωιιΑτοΔοπΜ ανουΜπλτλ Με
Ποιοι ξένοι «λοκαρουν» ριοΙεειε καιαεποιουςιορείς Σελ- 8_7 γ η 1 80 εκ. Νους
Τι λένε τα Τυποε και οι μακροπρόθεσμο· επενδυιες “ . ι μικρομεσαίους
Μαρ είνα αλλα ει ιο οι α;ῖι6 λὡνουν Σ. Ανασιααοπουλ ,κ.Γιαννι6ηςκαικ κολλιας ι ,
ρ ξ μ " “ς απο το ΕΤΕΑΝ
.κκ ... 
».““..ι ·
Οι· ΕτιιΤΡοιιιι κεΦΑΜιΑΓοΡπΣ Σελ.37
› --  Ερευνα για ιη Ριιαορ|αεε
ΤΟΝ 'ΟΥΝ|Ο ΕΝΤΟΜ ΓΡΑΜΜΑΤΤΑ - 3ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝ|ΑΣ ΙΙ ΜἩ^κἩ· ΔΩΡΕΑΝ ΜΜΜ" πο" ΜΜΕ! 
γιο εξοδο Τιειοιμαζει · σεπαόνοαυιια Δ  έ.  ι
Μις αγορές “Μ  “ΜΜΜ ·πκο¦ιωιικηπρωφορε
οι «εΓΓγιιινιεΝεΣ» και οι <<κΑΝοΝικεΣ» εκΔοΣΕιΣ `  η χαλαρωσης Του|οΪρικού Αθηνών 
· χ 7 Μενουμε ομως εσας τρωω . . .
· «Ολική επαναφορα» απο τελη που 2017 Σ£λ- Μ ο » γιο ιο αρνητικα επιτοκια Ρ· Σω προγραμμα ιατρικης υΙ0θ80ΙΠς
, οι Φούρνοι Μαρίας. Επίτιμος δημοΙης ι
.. - -· . 7 . < ο Γ. Αποστολόπουλος Σελ. ει ;
“ _ΜοΤοπ ου ο ι
” οι ΠΜ - Ο! ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
υδρογονανθρακων · « κ Με
» Τα σωστα οπλο Του Βαρδινογιαννη Ι ς γ Ἡ 7 Ξ Η μ ε Π  
  ο _Δ = η λ· ΤοΝιΜ.ΠΜΜΠΜερμΜΥκ
ι !Μ= _ 7 7- · ηΧιλαρικαιοιεξομολογηοειςτου
 “  · ΜΕΤΑ Το -15%ΤιιΣΔεΗ
Τ' βΥ9ζ°°ν Ο" Μ Σελ'34'35 Η <<αραριωλή» απορία 3ἐἔἘ
οφυρι οι Τραπεζες ιου ΕΝοιΑ (2οιι-2ο3ι›

Τελευταία νέα από την εφημερίδα