Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι αΠανωτοί “
«θόνατοι»
ενός γονιού
Ρ ΣΕΑ. 2
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑτσκνΡιΑκσν
Τα συν και Πῆιιν
του... στριβειν
ατιο τη ΒουΠη
Ρ ΣΕΑ. 8
ΕισαἩεΠεί8ν
»Η Για «μεμονωμένο εβδομαδιαίο έντυΠο» -σΠμ.: Πρόκειται για τήν εφήμερίδα «ΠαραΠολιτικα»- Που «στοχοΠοιεί ευθέως και ονομαστικὡς συγκε
κριμένους εισαγγελικούς λειτουρ
γούς» κανει λόγο ΠίΕνωσΠ Εισαγγελέων Ελλαδος. Θα σηκώσουν το γαντι αΠό τα «ΠαραΠολιτικό»; › ΣΕΑ. '|5
,·=ι_ - πω
Ανοίγουν Πανιό
σε ηλεκτρισμό
και φυσικό αέριο
τα ΕΑ.|'|Ε. τι»
Αν:ἐἑἔσΠθ κΑιικΕ Στο... ΖΕΣΤΑΜΑ : .ε
μέσωτων Η κΥΒΕΡΝΗΣΗ 'σε έ
συνδικαλιστών :ιτε::ι:τιιτ::τσεκαρετείνει· Ξ::
4/5 |ΟΥΝ|ΟΥ 20] 6
ΑΠ ΦΥΑ. 733
ΠΟΛ|Τ|κ|·| δι ΛθΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΝΝΝ.ἱᾶρορ5ἰ.8'
Ένα απέραντο
ρενοκομειο...
Μ Η ρήσΠ του ΕθνόρχΠ Πριν αΠό 27 χρόνιο
εΠαλΠθεύεται και σήμερα με τις Παλινωδίες
όλου του Πολιτικού συστήματος
ΡΜ Ο ΣΥΡ|ΖΑ τροΠοΠοίΠσε με -νομικώς ανεφαρμοο-τΠ- «γκαφα» τή... γκαφα Που έκανε με το Πολυνομοσχέδιο και Π ΝΔ. αΠοχώρΠσε αΠό τήν τμΠφοφορία Που θα αλλαζε
Προς το αυστΠρότερο τήν αρχική τροΠοΠοίΠσΠ την οΠοία κατήγγειλε ως σκανδαλὡδΠ!
Μ Ποταμι και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν μια τροΠοΠοιΠτική διαταξΠ Που θεωρούν αντισυνταγματική, στο ΚΚΕ νόμιζαν ότι με το «ναι» σκοτώνουν τον καΠιταλισμό, Π δείΕνωσΠ Κεντρὡων διαλεξε το «ναι μεν αλλα όχι» του
«Παρών» ›ΣΕΛ. 6-7
ιίοΧ|» Μό
τον ΟΠΑΠ σε
 .Πῆειοδοτικἀ
τερτίιιια
›ΣΕΑ. 20
Δεν τραβαει
το«αΠογοΜ
»ι Ο αυτοπροταθείς για
Πρόεδρος της ΕΠΟ
Γ. ΓκιρτζίκΠς δεν «τραβαει»
στην κούρσα των εκλογών
και είναι αΠσρίας άξιο
γιατί δεν τον αΠοσύρουν
)ΣΕΑ. 2"