Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πω ρΓ855
ΚΘτῇτ58.ατ · ρ8Γ85|(ΌΠἱΟ.9Γ ·ῖΟΧΓἱΠΊΘ.9Γ · ΌΘς|ς5τ89Θ24.αΓ
"Η '¦¦""'|ῇ'·"¦"| 
κ"ΜΘω=·Ἡ η ὅ 
'7 ΜΥ Μι 
έ '0  Ι 0'. Γ' *Η ' ' '
η¦μμ¦ηΜ¦|¦μ¦ι¦¦μΣμΠ[η  Π Ι ΜΜΜ
ΜΜ|ηηΜ|Π|η" Ύ “ποΜε.Μ “ -,
'η π τι π ι|“'ιι0
| | | |
ξ  , ι ΜΥ ιηΠ|ηΜ
Π | Γ.Μοαζόῆαε:Τρέμῳγ|α Ι 0 η ¦ “ 1¦¦¦¦κ ¦¦ ¦7¦0
Ι  8 | | κυκῇωματα εμπορω; βρεφων _ | Υ 
ο πανε... καταυῆ·σμουε! ' ' ' '
ῦ“ Η ΜΗ ¦ 'ΓΓ |`Τ“'“
0 “ οκαλὑπΤεΠ στην Κετῆτ88 ιεραρχης Της
Ι . 7 Μαλονἱκης κα' Του 0|κουμεν|κοὑ ΠαΤρ|αρχεἰου -·
 ΠΓΝΠ!" ΜΒ!
 Τα Μπι· :Το ΑΜ" ΜΙ
Νυν κα1 πρώτιν α1ρετοἱ...
«Πίσω από ταν πλατη»
του Ι'. Μπουταρπ στ1ὶνουν
υπερ1<ομμαΤ11<ῇ παράταξη!
Η εφημερίδα που δισβὁΖετω
από 000.000 αναγνώστε5!
(Εντυπη κο' ηῆεκτρον|κ0 έκδοση)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα