Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30 05
ΑΟ ΚΑΡΔ|ΑΣ,
ΟΡΦΕΑΣ ΕΑΝΟΝΣ,
ΔΟΞΑ |'|ΡΟΣ|(ΥΝΝΤΩΝ,
ΜΑΚΕΔΟΝ||(ΟΣ ΦΟΥΦΑ
ΚΑ| Δ|ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ'ΑΣΤΝΣ
|'|ΑΝΝΓΥΡ|ΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥΣ
ΣΤΝ Γ· ΕΟΝ||(Ν
. Μ ΜΑΤΙΑ - . _| "'¦ ΕΡ” ¦
Τ η Ϊ Μ
ΜΑΗ Τ  !
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκ: .ΤΘ ἔ·Μ
·' ω6 Ξ,- θ@<_`
Σὲ: χ
ΣΤΝ ΟΕΣΣΑΛΟΝ|ΚΝ Ο ΛΑΣΚΑΡΝΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ «ΤΕΛΕ|ΩΣΕ|»
ΤΟ ΟΕΜΑ ΤΟΥ |'|Ρ|ΦΤΝ ΚΑ|
ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΝΣΕ| ΜΕ ΟΥΟΤΕΡΣ,
ΜΑΚΝ|Λ, ΧΑΓΚ|ΝΣ
κΑΤΑΤΤΕΑΑΕ| Ο ΜΑΚΕΔΟΝ||(ΟΣ ΠΟΥ Α|'|ΟΧΩΡ|·|ΣΕ ΣΕ ΕΝΔΕ|Ξ|·|
Δ·ΑΝΑΡΤγΡ·ΑΣ ΧΟΕΣ ΣΤΟ 52Ι ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟ |'|ΑΡΑΛ|ΜΝ|Ο!
· «ΤΑ “ΟΑΝΤΑΣΝΑΤΑ“ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ εΗ|Δ|ηκΟγΝ ΝΑ επΑΝεΑΟΟγΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ εΞγΤ|ΑΝΣΗΣ», ΑΝΑΦΕΡΟγΝ Σε «ΦΟΤΟΤΡΑΦ|κΗ» ΑΝΑκΟ|ΝηΣΗ Ο' ΗΡΑΣ|ΝΟ|
ΠΟΥ χΑΡΑκΤΗΡ|ΣΟγΝ ΑΝΑΝ εΤΡΗΣε|Σ - ΠΑΝΙΝΑ ΤΗ Δ|ΑΔ|κΑΣ|Α ΤΗΣ ΑΝΟΔΟγ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Χ ΔΗΛΩΣΕ|Σ
' ΜΑ|(Ν|Λ: ΜΕΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΟΥΤΣ
' ΣΕΝΑΡ|Ο Γ|Α ΤΟΝ ΖΑΚ ΟΓΚΟΥΣΤ
ΤΙΣ ΣΧ 'Ν
ΜΟΝΟΝ
Τ' ΟΑ «ΠΑ|ΧΤΕ|»
ΣΤΝ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
· ποιο Σ·ΝΑ· ΤΟ ΜΑΝΟ ο ,,,, .Ο `
ΤΗΣ Α|ΑΑ·κΑΣ·ΑΣ ΠΑ ΤΟΝ @Ξ 1 Ἡ ° "Ασκ
ΟΡ·ΣΝΟ ΤΟΥ Ν.κ. ΚΑ| ΟΛΑ ¦ Η» ¦
ΤΑ Η·ΟΑΝΑ ΣΝΑΣΧΟΝΣΝΑ ξ Ξ η 5% ~ ~""Ρ:'εν (α$Ἡ
> Ο Ο στο
ΞΕΣ|·|ΚΩΜΟΣ
Α.Ο ΣΟ: «ΦΤΑΝΕ| Π|Α
ΜΟΝΑΔ|ΚΟΣ ΜΑΣ ΔΡΟΜΟΣ..
Ο ΔΡΟΜΟΣ»
Ώ Η ΜΔ ᾶΞἘΞΒΠ
δΤΑ°ΤὶἩΞΝ·:·
ΝΟΒΑ·
Ο ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΝΣ
ΑπεογΤε ΝΑ' ΧΟΕΣ ΝΑ
ΣΥΝΑΝΤΝΟΕ| ΤΕΤ Α ΤΕΤ
«ΚΟΠ Ο
.__'ἑ¦
Ι Ι Ί
οι»Δ ΤΟΟμπῳ
` .Μ έ Μ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ζ
«ΔΕΜΕΝΑ ΧΕΡ|Α» ΕΧΕ' Ο «ΠΑΠ» Ν 2. .
Τ 53.
Α|'|ΟΣ|'ΟΛΝ¦ Ν. |'|ΕΤΡΩΤΟΣ. _ η
¦_ “ΗΜ χ¦_Δ°¦^Μ¦Μ ΜΑΤΕΟγΣ, ΜΑΜΑ ΚΑ| ΤΣ|ΤκΡ·ΝΣκ·, ΕΡΧΟΝΤΑ· ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ, ΓΡΑΦΟΥΝ Ο· ΟγκΡΑΝΟ|
   ; γΣ·ΝΑ·ΑΗΟΟΟ·ΤΟΣΤΟγ κοΑΣΤ·ΟγΤΗΣΤ:ΟΡΤΣ·Α,
ΑΓΩΝ|ΣΕΤΑ| ΣΤΟ «2» ΝΑ| Ε|ΧΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 12,8 |'|ΟΝΤΩΝ
Ί Σ ΔΠΟΙΗΣΗ· -ΠΑΝ|ΩΝ|Οε =· ·¦ ¦ΔΤ·Δ:·“
, ἶ;ϋ ·.ν·α·1·Τ · -Ο› ·|·Το Τ ο··|·'¦Λ·'
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ Η Το ΤΠΘτΤΟρΟἩΞ 95.5 Πληρώνε| . Γ
Ο ΗπΡΟγΝ·ΑΣ Με ΧΡγΣΟ "·Ε'°Ρ°ΙΕ° `/ Δ “  ΜΕ Μ Ο ΠΟ ΟΟ5 [Με (39.13
ΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ Ο ΝΣΤΑΑγΤΣΡΟΣ ΑιΑτπΝιΣΝΟΣ γ Ο Η 1 1.15
· «ΧΑΑκιΝΕΣ» ΣΤΟ ΗΑΤκοΣΜιο Τογ Τογ ΡΑΔ|ΟΦΩΝΟγ εΗ|ΣΤΡΣΦΣ| ο! 3 φορέ5 Η Έξω] 
β'ΜἐἘἔΜἄΜὲ [ΠΜ ΕΝΕ' Ε  ΠΤ;εΗΟΐ;5,; Δευτέρα με ΗοΩοοκΜ