Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29 05
Νικι-ιΣε 
Η ΑΑ|·|ΤΕ|Α
Σκήνεε ροκ στο ΟΑΚΑ με ει·ιί0εσιι
ανεγκέφαλων στον Λασκαριι και
τήν οικογενεια του
' ΑΠίστευτε5... συμβουλέ5 Με
Αστυνομία5 στον ιδιοκτήτη Με ΚΑΕ
' Τέταρτ05 ο Αρη5, ανοιχτό το θέμα
Παραμονή5 του Πρίφτη τε: Σελ 50,51
ΒΑΖΟΥΝ |'|ΑΑΤ|·|
Γ|Α ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ;
' ΣΕΝΑΡ|Α ΟΤ| Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ
ΟΑ ΠΡΟ|(Ρ|ΝΕ| ΣΧΕΔ|Ο
Δ|·|Μ|ΟΥΡΓ|ΑΣ ΜΕΤΟΧ||(ΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ|ΟΥ 380.000 ΕΥΡΩ
' Ο' ΛΟΓΟ' ΠΟΥ κΑΤΕΒΑιΝΕι
Ο ΠΗΧ|·|Σ ;~· Σελ 12,13
ΣΤΑ ΟΡ|Α ΤΟΥΣ
- η ο
. -_γΔ-ϋ
' Ή περιμένουν οι ι·ιαίκτεε,
τι ετοιμάζει ο Με
τον Ηρακλή
·· Σελ 10,11
ΑΝ  Ν ο Μ   Ν ο  ο Εχει αντικειμενική και νομική
Δ|Α|Τ|·|ΤΩΝ ΣΤΑ ΜΠΑΡΑΖ
Ϊ Το ΜΜΜ  ΠΜ
` ι·ιο8οσΜρΜ
νέα Α,
+_ΑΛΑΔΑΣ
^·ε·κΜε“ομοΙι
Οι ν,   Η ζ
ΑΕΚ·|'|ΑΟΚ
- Ξ ο·
Ξ Οι! 11.,
` Η 1
κγΡιΑκΗ 29 ΜΜΜ 2016 
8ρ°Ηω°  ΦΟΡΑ Γ|Α ΤΟ Δ| ΠΑΟ ΝΑ' ,
Μ) ΤΣΑ|'||ΟΝΣ Α|ΓΚ Ο ΠΑΟΚ ΣΤΟΑΚΑ
ευθύνη ο ι·ιρόε8ροε τήε ΚΕΔ
Γιώργοε Καραμελί8ήε
°·' >
Α' "ΦΑ"
/ ΑΡ. ο.: 1061 Τ.;1,3ο€
ΤΟ |'|Α ,ΑΣΚ|·|Ν|Ο
ή , ή
Τ|·|Σ |'|ΑΒΟι ιΣ|ΑΣ
" τον Θρακ
ΜΞ"οροΙιεΠ ῳ,
ΓιΑΡΜιΜΝιο-ΜΑκΕΔοΝικοΣ,
Α0 κΑΡΔιΑΣ-ΔοΞΑ |'|ΕΤΡ0ΥΣΑΣ
ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΠΑ ΔΗΜοΣιο κΑι ιΔιοΤικο ΤοΜεΑ