Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΣΤΟ«Ε|(ΡΗ|(ΤΙ|(Ο» |(Ο'(ΤΕΪ^ . 
 “ἑιμ“Ξι ι ι ι' ι Γ' (κιἩ
¦ῖ;ὲ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ρω -· -~ ·“· ··
Ψ Χ`Αξὶ:·Φ Δ 4
2) Δ ξ;; .
τον ΑΜτσέσκω~ και με αλομάνΜἔἔΡ
στέχεχος του "Λ .Η Ι. ι
ΑΠΙΣ"'ΕΥΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΔΗΩ ΤΟΝ ' ή  .
«καρτα» τιιε θΜοΝΙΚΗΣ==Μ· “ Νῖ"Φν' Τζ  τι _ χ
Α Ϊ ὅ -|  ~
. .- ρ ί, “ - ' 'λ Η
Μ·31“ὶΩ·“¦ἑ1:!ωωΔ.ΜΡ'. Ι
ευκαιρια
.- ΜΑ
ΛΡ. ΦΥΛ. 5436
ΠΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ
ΤΗ ΜΔΡΑΘΩΝΙΑ
ΜΑΙΑ ο ιιοΡιοιΑΑοΣ |4©ἔ- 
Τον ΟλυρΠωκ0 ως
επόμενης σεζ0ν εχει
ηδη στο μυαλο του
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ θΡΥΛ ·   `
ευρω ιιρΜρω: Τελευταίο κριτήριο
· για τους παίκτες 
ο αγώνας της Τρίτης
 ΜιιΑι(ΑΣΕτΑΣ
ιωΞωιΡΑιιιΞιι   «ιι · ανατ0 _  |'Ύ ΑΜ
ΤΞΜΠΜΞί9ΜΗ - ' ' Πω· 'Β ΜμΕ!» Η ί   ¦    Δ
τα: ι·7·ι·Χ·
ί ἐὁ“ ο οι ΑΡιοΜοι ιιογ ΔειχΝογΝ τιιιι.“ τγιτΕιιεΙΑ ἑἔἐΞἔῇΞἑ 7 ' '
' ` Δ Σε23ΜΑπεχε111ι·κοΑκΑι6ΑΣιπ“ ΣεΑ.ϋ7 α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα