Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Τ|ΜΗ: 1,3Ο€
Η κΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΜ“ΟΥ 2016 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1044
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΛΩΣΕ|Σ
_ έ ΜέἐΜ“ Σ'|'|ΚΑ ΓΚΟΛ ΡοΝΤιΣ
-ὲ ΚΑ| ΜγΣΤΑκ·ΔΗ ΟΙπΑΟκ Ο '
” ΝΑ· «ΕπῖᾶΣΕ» < 
πΑΝιΩΜΟΣ
”_ΑΣ ΧΑΡ|ΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ, Ο ΠΑΟΚ ΟΑ Ε|ΝΑ| ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ
1-1 ' ΒΕΡΟ|Α: ΣΕΝΑΡ|Α Γ|Α ΑΛΜΡΑΟ ' ΝΕΟ ΕΠΕ|ΣΟΔ|Ο ΣΤΟ ΣΗΡ|ΑΛ ΤΟΥ ΤΕΛ|ΚΟΥ
ω 7 _ __ Σελ 45-47
_ Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΕΔΕ|ΞΑΝ ΣΤΟ Ο· ΗΜ|ΧΡΟΝΟ ΑΠ|ΣΤΕΥΤΑ
ΨΥΧ|ΚΑ ΑΠΟΟΕΜΑΤΑ, |ΣΟΦΑΡ|ΣΑΝ Τ|Σ Ν||(ΕΣ ΚΑ| ΠΛΕΟΝ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ:ΟΑΚΥΝΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟ|(Ρ|ΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛ||(Ο
Ο "Α" 'ΠΕ 5 _ 4 ' η
' «Δ|ΠΛΟ
ΜΕΣ, ΤΟ ΟΑΚΑ ΑΡΗ 
ΟΛΕ ΟΛΕ» ΑΠΑ|ΤΗΣΑΝ
Ο| ΠΑΡΑΛΗΡΟΥΝΤΕΣ
ΣΤ|Σ ΚΕΡΚ|ΔΕΣ
Φ|ΛΑΟΛΟ| ' Σ|ΜΤΣΑΚ:
χ ΠΑΜΕ Γ|Α ΤΗ Ν|ΚΗ
Ι ' ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ · Φ|Λ|κΗ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΜΔ / /:!;ῇ
_  1 ΠΑ ΤΟΝ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (4-2) ΜΡεΑΝ 16 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΜΟΝΟ
~ · Η κ20 ΥΠΟΧΡΕΟΣΕ
ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΟ
' ΜΑΣΤΡΟΓ|ΑΝΝΗΣ
ΣΑΜ^ΝΤ ῦ Τ
;“· ΣΤΗ «Μ»: ΤΥΠ|κΟ
Φ|Λ|κ0 ΜΕ ΑΓ|0ΝΕΡ| (17.00) α “ ΤΟ θΕΜΑ
Ο(  ω _ Σελ 8,9
ΣΤΟ «ΚΔ. Β|ΚΕΛ|Δ|-|Σ»
Με·ΜρΟΙ·8
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Δ|ΑΓΩΝ|ΣΜΟΣ 
ρ η»! Ι |
ΤΟΥ ΡΜ·ΟΦΩΝΟγ ΕΠ·ΣΤΡΕΦΕ· ΘωδΞ) 3 φορε5 τΟ με@Ο,
ΜΜΟ ΜΜΟ    .
ΟΕΣΕ|Σ
3.35 εΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΑ| |Δ|ΩΤ|ΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΟΕΣΕ|Σ
Μ ΕΣΩ ΟΑΕΔ
ΔΟΚ|ΜΑΣΤΗΚΕ
|ΚΑΝΟΠΟ|ΗΣΕ
Ο ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΟΣ
ΜΕΝΕΓ|(ΟΥΣΟ
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΗΤΤΑ (2-0)
Μ Σελ 4,5
23.ΟΟΟ
Το ωθΠΟρΟΜΞ 95.5 Πληρώνε|
τΟω5 λΟγΟΟιΟΟμΟΟ5 ΟΕΕ
[19:15
11:15
19:15
“Μο Λ" η"
Αμ. “δἶἔἐ1ΏΜω3 ,.1 Σ Δ | Π | Μ
 ____ Μ ΔΕ“φ@Ε¦Ε“ΜΕῳ% Οπερα με ΟρΟΟκεωΠ..