Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜσΙΙσρσΙὶσΒΕ.Ε '
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Λ|ΑΓΩΝ|ΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΡΑΛ|ΟΦΩΝΟΥ Ε|'||ΣΤΡΕΦΕ|
·. Η 7 3:
οι. °. ε Δ
Ώ . _- ω 0 Ο
ἡ° η ο °~ ' 1
Η.. σ ·¦°
Ο 5  ε
4” ' ^ 7 “ Λ . ε
' “Φο “ω ι -Σ
·· “σ ι· Β .ϊ.
Η κΑοΗΜΕΡιΝΗ ΑοΑΗΤικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ ο. ΕΛΛΑΔΑΣ πΑΡΑΣκΕγΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2016 Η Αι·ιοΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1045 ΤιΜΗ; 1,30 ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
οΑΑΑΝΔιΑ
πο ΤΣΒΟΛ ο
.. , , Η ι έ κι ΣγΤκΡΑΤΗοΗΜ
ΠΡΩΤ|Α ΣΤΑ ΠΑΕ' ΟΦ κΑι ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1Ι|(ΑΟΩΡ|ΖΕ| Ο «ΤΕΛιΚΟΣ»¦ Ο
ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ' ΚΡιΝΕι ΤΗΝ ΕΠ|ΛΟΓ|][ἑἑ ΤΗΝ ΤἑΧΝ||ξ|·| ;
ΗΓΕΣ|Α Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΑ ΠΕΟκΡιΜΑΤικΑ ΤΟΥ ΟΗ.Ϊ|-.
ω ό  ¦ η Ο  Το 8Ο;ἔΑ| ΜΕΤΑ
ΕΞΩΤΕΡ|ΚΟ
|'|ΑΛ| Ο Μ|ΧΕΛ
Γ|Α ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α
οΜ^ΔΕΣ ΔΕΝ Ε|ΔΕ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
ΤΖ|ΜΠΟΥΡ ΣΕ ΕΕΜ|ΔΗ Δ”
Π” ἔἐΠ']ἶΞἱ! , ,. .' · έ Η “ ' Η ΜΥΣΤΑκιΔΗΣ ΣΤΗ «Μ»: «ΔιπΑο Με πΑΝΑσΗΝΑ'ι'κο
- “  · Η ¦ _ ΤιΑ ΝΑ εχει Α1ιΑ Η ΝικΗ Με ΤΗΝ Αεκ»
Η ποΣ ο οΑγΜπιΑκοΣ εχΑΣε ΤοΝ ΜΥΣΤΑκιΔΗ
Η Απο πογ εΜπΝεγΣΤΗκε ο ΡοΝΤΡιΤκεΣ ΤοΝ πΑΝΗΤγΡιΣΜο Τογ
πΑοκ-ΑΤΡοΜΗΤοΣ Α   Η 
1 _ ο Αυριο με την Ξόνθπ (απέκλεισε τον Ολυμπιακό 1-0)
ΜΠΑΧΑΛΟ...
. . η κυκλοφορει σε σλπ
Η 5|. επιμενει στο προγραμμα, . | |
π ΕΠΟ απειλεί ότι δεν ορίζει 9   
διατπτέ5 για την 2η αγωνιστική
και ο Κοντονήε ζητάει αλλαγή
βοηθών ή ξένου5 διαιτητέ5
στον τελικό του Κυπέλλου
 ΕΕΡΟ|Α: ΑΣΧ|·|ΜΑ... ΝΕΑ
Γ|Α Τ|·|Ν ΑΛΕ|ΟΛΟΤ|·|Σ|·|