Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΖΜΜΜΡ%ἰ - · “
19:00
*ΟἔΚομεβοωέζοε ' η
ΜΜΜ· _ Ο Ο  Ο Δ  
27; Δ · - | ι < | 4-7 ›
 · « ¦ , Ι . ι 0'Κυ ελΙδ ·πετυχοΙνεΙτο~2-1 |
ΜΕΝ , · ,¦  , η · β -"ἶ τ ΙΜ ΔΟΕ!
η ῇῖ@εῶολόϋᾶπ
ΜΜΜ  Ο  η Ψ"¦ Α"Ψ£ΡΑ¦
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΟΛ|·|Τ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1041 Τ|Μ|·|: 1,30 €
 ΤΟ ΣΤΟ|Χ|·|ΜΑ Δ|ΑΦΟΕ|ΡΕ| ΚΑ| Δ|ΩΧΝΕ| ΤΟΥΣ Ε|'|ΕΝΔΥΤΕΣ
ο ^έ° Μότ°5 ο ΜΡΑ|οε 3οχΡοΝοε ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΟΣ ΤΗ:
Ο ΠΑΟΚ «ΕΚΛΕ|ΣΕ» ΜΝΜΡο Λεο ΜΑΤοε, οΑ ΑποκΤΗοε· ΜΟΛ|Σ Με·Νε· εΛεγοεΡοε
ΠοΡΤοΓΑΛο @ὡ«ε·ΝΑ· εοΒΑΡοε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΑΣ,
ΚΟΟΥΤΣ, ΛΕΝΕ . ΒΑ ΒοΗοΗΣΕ| ΠΟΛΥ» .ο ο
Ο' ΟΥΚΡΑΝΟ| ν 4 . ·
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΟΝ »η Σελ. 12,13 Ι
ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θ
Δυνατά για Καοελἀκη
'Τι ειπώθηκε
ππ`ουνἀπποπ `
με τον
εκπρόσωπο
~ του διεθνή¦ ΜΚ· έ
τ ;ΦόΡν°“°Ρπ_ ί ο , ι ¦ ,_ Ι      Ζε, · ¦ έ ` 
“ Πο·κεεε με προΒοῳΜκοεΜο; :ο Μ·χελ
«ΠΡοχΩΡογΝ» ο| ΣγΖΗΤΗΣε|Σ Ϊ Ύ ο ο.
Με ΤΟΝ Λογ|Ζ ΜΡ^οΣ > ΕϊΕΤΑΖΕ|'Α| ΤΟΥ ΟΛΑΑΝΔΟΜΑΡΟΚ|ΝΟΥ
Φ _ ,ἐ; ΝΤ|ΕΓΚΟ Μ|'||ΣΕΖΒΑΡ
ΠΡοτΑοΗκε ο ΠΑΝγψΗΛοΣ ΓΚΟΛΚ||'|ΕΡ επ·ΜεΝογΝο· ΒογΛ[ΑΡο|ΠΑ
ΤΗ Τ|ΝΑο [email protected]εΜΠ Μο τα! 77 ¦  η !819ΜοΕετε Ι
ΤΟ ΟΕΑΤΡΟ ΤΟΥ |'|ΑΡΑΑΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
' Η ΕΠΟ ΟΝ ΟΡ|ΣΕ Γ|Α ΤΗΝ ΚΥΡ|ΑΚ|·|, Ο ΚΟΝΤΟΝ|·|Σ ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ Δ|ΕΞΑΧΘΕ|!
- Κυκλοφορεί σε όλη '
τη Βόρειο Ελλάδα
Γ'  Μ Σελ 20-22
Ν|ΚΕΣ ΠΑ ΝΕΣ|'0, ΚΑΒΑΛΑ,
ΚΑΜΠΑΝ|ΑΚο, Π|ΕΡ|Κο,
«Χ» ΠΑ Α|Γ|Ν|ΑΚο