Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΑΑ Ι ΑΠ ΦΥΛΛΟΥ 688 | ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΤΟΥ 20Τ8 | ΤΟΜΗ" €
ΝΤΟΝ|ΝΟ ΑΝΑΤ|ΜΕ||Ε ΤΟΥ 'ΤΟΛΟΤΦΛ|ΡΟΥ, ΜΟΤΟ Η ΕΟΟ ΕΕΕΤΑΖΕ| ΤΗ ΠΑΤΜΟΣ" ΤΟΝ ΟΛΕ·|·ΟΦ,
Ε|ΤΕ|ΛΗ ΔΕΝ Τ|ΝΕΤΑ| ΤΟ ΜΚΟ ΤΗΕ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΝΤΕ ΦΕ" ΝΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΝΗ Τ|Α ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
'5 ΚΟι·ιε
· Λέστερ και 'Λιόγερν ιιανιιγόρισαν
μεχρι ιιρώιαε τπν ΜΜΜ" σε
Ματια Εεασυα και Μπουντεσλίγκα
· Τρελό φινόλε στον Ολλανδία
Π Γκολ τίτλου ο Μότρογλου
ΠΕΦΤΟΥΝ ΧΑ'
Ο' ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
· Πανιώνιο ε·Ουζουνίόπ8.
Ατρόιπτοε-Μλλα5 επισπμοποιοΟν
ιπν σνανέωσιι Με συνεργασίαε τουσ
· Στον αερα Λόόειατπ5 Βεροιαε
ΜΜΜ" Εεααιιε
μεχρι τοπικα
ΑΚΟΜΑ Π|0 ΚΟΝΤΑ
Η ΑΕΛ( Ι-Οτόν Πανσερραϊκό)
θελει έναν βαθμό στα τρία
τελευταία ματ5για να εξασφαλίσει
και μαθαματικότπν ανοόο
ΞΟΡΚ|ΣΕ...
ΤΟΝ ΔΑ|Μ0ΝΑ
Ο Αρπ5 μεγκολ του κυβελίόπ
στι5καθυστερόσει8.
Η τα Δόξα Δρόμα5
ΠΡΑΞΗ ΤΡ|ΤΗ
Π Ο Αρπε θελει να ξαναμπεί
στο παιχνίόι¦ ο ΠΑΟ να τελειώνει
τα δουλειό (7 μ.μ.. Ν82)
· πλω ο Γκριν από τπν Αεκ
Π ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Με παρεμβασπ
των οπαδών π ΑΕΚ επαιξε με τον
Πανελλήνιο και δεν μπόενίστπκε
' ΣΠΒΟΣ: Στο Ρίο και
τι Τσιναποόλαυ Π ΑΚΡΟΠΟΛΗ:
Δευτεροε ο Αθανασούλαε
Α . .
©@ Προγραμμα αγωνων 094 5/Ο5
ΚΑΣΣίΟΠΗ·ΑΠΟΛΛΟΝ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΜΜΜ' ΜΜΜ ΟΠΑΠ
ΟΤΕ $ΡΟΠΤ3ΗΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ-ΓκΟΛΝΤΕΝΣΤΕΤΤ, ΝΒΑ ΜΜΜ
ΟΤΕ 3Ρ0ΠΤ4ΗΟ
ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ·ΟΛΥΜΠ|ΑΛΟΣ ΣΦΓΤ ΚΑΕ. ΜΒΜ ΜΜΜ ΣκΡΑπ
ΟΤΕ $ΡΟΠΤ4ΗΟ
ΓΟΥΕΠ ΧΛΜ·ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ|ΟΥΝΑΤΤΠΠ. ΜΑΜ Ποιοι" ισότιμο
ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ|ΗΟ
Λ|ΒΕΡΠΟΥΛ·ΤΣΕΛΣ|. ΒατεΙαγεΡιειπίειΕοααυο
ΟΤΕ3ΡΟΠΤΤΗΟ
Μ|ΛΑΝ-ΡΟΜΑ. 5εΠεΑ Τ|Μ
ΟΤΕ5ΡΟΠΤΤΗΟ
ΕΟΟΜΟΕΑ Ι ΟΠΑΠ ΜΜΟ ΟΕ Ε5ΡΑΝΑΡ|ΟΠΕ|.Αγὡναε
ΟΤΕ ΜΠΤ5ΗΟ
ΑΤΡΜΑΣΤΕΡ5 '000 ΡΩΜΗ.Τελικό5
ΟΤΕ 5ΡΟΠΤόΗΟ
:ΕΤ-3 
 ΣΕΛ|ΔΞΣΤ
ί σο ο
9 ` ιιοΜο:ποΝΑιΑοΡιΣε χ  ι  ὁ«κνπεΛΛο·ι-ιτιποτΑ» ι 1
· ΑνοΑιι>ετΑτοΝ τεΛικο τι'   [Ο τιΑτοΝι·κιΡπικιι,   
ι·ιΑτιιΝ πι>οΣεχι-ικνι>ιΑκι-ι¦  θΑΕΜΜΕ|ΝΕ|Τ0ΥΦΥΠ0ΥΡΓΞ|Ο κι μ) //
εΝπιινπονΡι·ικιιΑποΦΑΣΗ ` _.τ_:τιι ται-ι ΑιεΞΑι·πι·ιι τον τι τό ι
τοΝΑπΑι·οι>ενει Ο χ ι ΟΣΟΔΞΝΑΛΛΑΖοΥΝ   ·  /
επ τιι ΜετΑπι·σΣΕχιι ` ' οι σοι-ισα ι
τετΑι>τιι ι ' τον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΤΑΝΛΟΗΝΑ|ἩΟΕ
ί ` ι
ΟΛΥΜΠ|ΛκΟΕ Μ
χ  ι/ [ΑΝΑΒΑΤΗ οιοΜΑΑε:¦
ί η ι
Η ΝονΑ ΑΠΕ|ΛΕ| 
Με ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ
 ')0|ΚΟΝΟΜ|ΚΕΣ κνΡΩΣειΣ
Ο ΑΝΔΕΝ Τ'|ΝΕ|
το «Μπι ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ»
κΑι ο Θεα... Μποστ:
«ΕΡΥθΡ0ΛΕΥΚ»
ΛΑΜΨΗ
Το «ΠΡΑΣ|Ν0»
ΠΡΟΤΖΕΚΤ
ΠΡρΒΑ|·|ΝΑ
ΝΕΝΑΝΤΑἈΌ
· η ΜΠΟΜΠ Π· 
Λεσ ΝΑΝΣΥ Ο
ο Ματσε
.ΜΜΜΜΜ“ω
'ΜΜΜ .
ΜΜΜ και Ντε Νικόλα
για τον ΜΜΜ
' Ο Ολυμπιακό5 2·2 στο Βελιγραόι
στο φιλικο με τον Ερυθρό Αστερα
· Σίλβα: «Φανταστικπ ατμοσφαιρα»
· ΣΠ5 εΕεόρε5 και ο ΜορινόκΠ5
Π Συζπτόσειε Αλαφούζου · Σφαματσόνι
για επέκταση του συμβολαίου
και άφιξη Ζιλμπέρτο Π Στι5 Ι 2.30 μ.μ.
τι παρουσίασπταε «νέαε» Λεωφόρου
Π Ο 30κρονοε Βραζιλιανοε όεξιόε μπακ
αφίινει τπν Ντνί προ και υπογρόφει
στον Δικεφαλο Π Στο ελόκιστο
οι απουσίεε εν όψει ΑΕΚ