Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
· 0 Δικὲφολοε γιορτοσε
με μεγολοηρέηεισ
το γενέθλιο του τιμὡντο8
εκείνου5 που τον γιγδντωσον
· ΣσββίδΠ$: «ονειρο ζωη5
νο γίνω ηγέτηε
ουτηε τηε οροδο5»
«90 χρόνιο πάθω»
Δ|Γ|ΛΗ
ΠΑΡΑΜΟΝ
Συνεχίζουν ο Αουτσὲσκου
στηνΞονθη κοι ο Ποροσχοε
στον Πλοτσνιο
Η· @65)
ΜΕ Τ|Σ Εγ^ΟΓ'ΕΣ
ΤΟΥ... ΗΛ|ΟΥ
· Σωερσ η σφητη50ληιηιαηε
Φλόγα ι Πάνω σηδ 2.500
κοσμουχθε5στηνηροβο
ΧΩΡ|Σ ΦΡΕΝΑ
Η Μιιορτσελ6νσ σκόρπισε 8·0
τη Μ Κορούνιο κο· κρδτησε
την πρώτη θεση
Λο ΓΩ ΟΠΑΠ,
24% ΦΠΑ!
Μ8ΕΝΤΜΟΟΑ£.θΠ
 ._ 4 ·
|'|Μ|'|ῖΗ 2' ΜΝ" Μ
Η ,ΕΗΕ|ΤΑ ΑΠΟ ΤΤ! ΕΗΤΟΗΕΣ
ΤΗΣ ΤΡ|ΤΗΣ,
ΕΑΕ|ΞΕ ,
ΕΟΤΑΑΕ ΑΤΟΗ|ΣΤ|ΗΗ
ΗΑ| ΠΗΡΕ
ΕΗΑΗΤ| ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ
Τ|Α ΤΟΗ
,. ` ϊ γ
' ΚολυτερΜνωση. είἰεἶἑΥευκοιριε5 νο Πορει μεγολυτε`ρη διοφορο ' «Κολο τὸ οιιοἶελεσμο. ολλο δεν ἔτει τελειώσει'κοτι» τονισε ο Μονωλοε
' ΜνΡ κοι σκὸτἔ@οντολ05 ' Δέλλο5: «εχουμε σου» ' Τοειδί;το'υ ΜιΧτΞΟονοβιτ5 γιο^νο δει το ΣοββοῖοῖοΑν Γκοργκ#ονδ
Η?) Ο ΗΕΔΟΥΑΑΗΗΣ Ε'Τ|ΣΗΗΑ ΣΤΟΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ἴ$δ ΗΕ ΣΤΟΧΟ «ΤΗΗ ΗΑΤΑΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Η"ΟΤΑΟΑΗΗΑΤΟΣ»
Το «Οσοι» ονολυει το το Πρώτα
κινησει5 του νεου λοουτ5.
ο οσοιο?θελει στο τιλευρσ του
τον Τσορτσορη.
"Η ολλο κο· του5 λογου8 “ Η Ο' ι - “
ν  3 τιουΡδῇγηοον
στην οιιοχωρηση "
χ του ΤζὸρῖζεβΜ 'ΤΩΝ ΠΑΕ' ΟΦ
Π Αηολυτη ηειιικροτηση
ι ω των <<ηροσινων» στο «μικρο
η  _ ηρωτοθλημοτο» ησυ εχει δωσει
οιιο το 2008 ' Οι σκεψει5
του Στρομοτοονι γιο το «δίδυμο»
Που Θελει νο δημιουργησει
στο ρουτερ ' Εβονζελιστο:
«Θέλω νο μεινω»
τΗΕΡυῖΟΗΕ
ΕΞΕΤΑΖΕΤΛ|
Ο ΠΛΚΟ ΧΕΝΕΘ
ΟΑΥΗΗ|ΑΗΟὶ 
ΠΡΩΤΑ ΝΤΑΝΠΛ¦
ΜΕΤΑ Δ|Α|(ΟΠΕΣ
Εξτρο κινητρο η τιιθονοτητο
νο οντουωσουν με την Αεκ στον τελικο
. .ί Το γ κκ) '
7 ' «ΗΕΡ||ΤΑΤΟΣ» τ¦Θ
ττλιιΔι>ττ οι ΠιιλιιτΕὶ
' Το κοριτοιο του Ολυμτιιοκου
οκοριιιοον τον Πονοθηνοικο (ΗΟΤ)
κοι θελουν ολλιτ μιο νικη γιστο ντουηλ
· Οι «ερυθρολευκοι» ελονον ευκολο
το Τ -Ο κοντρο στο Ρεθυμνο(Ι ΟΖ· 7 ι)