Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
28 03
Π Σελ 9·11
Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΟΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝ
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΟΝΤΟ Γ|Α ΝΑ
«ΣΦΡΑΓ|ΣΟΥΝ» ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
' ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΕΝ
ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΑ ΕΞΩΑΓΩΝ|ΣΤ|ΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γ. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ,
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Γιατί Ηρακληε και ΒἑλλιΟε
εηιλἑγΟυν Ευρώηη
και όχι Ελλάδα
' «Μάχη» τη5 ΠΑΕ για
εμηΟρικότητα και τηλεΟι·ιτικά
' Πρόβλημα με ΜΟντέιρΟ,
ἑτΟιμΟ5 Ο Πασάε ·· Σελ 12.13
ΚΑΕ ΠΑΟΚ Β
ΧΑΤΣΕΡ: «Ν|ΚΕΣ
ΜΕΧΡ| ΤΟ ΤΕΛΟΣ»
.. @Ο Ἡ
έ Π Ι _“ί·:η.ῆ ί
' Η ©βἔξΝἑ( Ε
' Ο Αμερικανόε στη «Μ» για τΟ
διηλό στα Τρίκαλα (79-88) και
τη συνέχεια τΟυ ΠρωταθλήματΟ5
' Θετικά «μηνυματα»
αηό Κιθ ΚλάντΟν Σελ 56-58
ΜΜω-Μ5Μ
τΟ ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝ|ΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ Ε|ΝΑ|
Ο'Μέὅζ Μ°Ν° ΣΤΗ «Μ»
:"~ ν _ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
ι ' “Μη
Ἡ 5 η
Λε _ ' ΠΡ|ΦΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΟΕ|Α ΜΕ ΟΛΕΣ Τ|Σ ΔΥΝΑΜΕ|Σ
_ .12 ` .ἙΓΟγΟτΕΡΕ ΟΛΟι ΘΕΛΟΥΜΕ τι-ι Νικι-ι ω 54,55 
* - Ω: Μ- " Δ· _`
ιι  ΜΕ;
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
"ΗΕ ΔΕΥΤΕΡΑ¦
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤ|0Υ 2015 | ΑΡ|ΟΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 1008 Τ|ΜΗ: 1,30 €
ί 5 Ἡ
6  ¦ Ο  γ τ 2  'Ξ
Οταν σχεδιασμό
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕ| Τ|Σ ΑΠΟΦΑΣΕ|Σ ΤΟΥ ΣΑΒΒ|ΔΗ Γ|Α ΤΟ ΑΓΩΝ|ΣΠΚΟζ Π ·“ ·
Η ΡΕΥΣ|'ΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕ| ΣΤΟ ΕΛΛΗΝ|ΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ  Η γ ' εμ “···:
“ :τοΕ;“ρΔΟΕ9ΔιΕ·κ9ΕΜπΕΛΕΑ
Γ|Α ΤΗΝ ΑΔ|ΚΗ Τ|ΜΩΡ|Α
Ο ΜΕ ΚΑΛΛΟΝΗ κΛι ΠΑΝ|ΩΝ|0Μ¦
Ο |ΒΑΝ
ΖΗΤΗΣΕ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ |Β|ΤΣ
Γ|Α ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
Κ15 ΚΑ| ΚΙΖ:
«ΣΑΡΩΝΟΥΝ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ε Σ%8Εἰ “Ο
Διπλό για τα Τρίκαλα Ε°°ΤΒΑ|-|- ΕΕΑευΕ Μ Π
γ!! Β· Δ|ΑΛΥΣΗ! γ
ν, Ο 'ἔκ ' Δεν εγινε Ο αγώναε στα Χανιά  
γιατί δεν ι·ιληρὡθηκαν
ΐ·· Οι διαιτητεε
1 ` Π 4 ε ' Στό... παρά ένα πρόλαβαν
χ ί στη Ζάκυνθο
7 Σελ 1!16,63 ' Ενταση στον αγώνα των Σερρών