Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΗΤΗΤο·ΗΑ ΤΜ ΤΗΝ ΑΗΤ|ΣΤΑΣΗ ΣΤο 'ΣγΣΗΜΑ ΣΤΗΝ
Μπλε:
, η Η η ¦,
Με ο" 5 Β^°Μ°' ·  _ χΗγεΑΦ·ΕΗοψΕ·;
Τ 5  Ο “ Ξ ' _ `· ¦· ·«Η ΜΠΑΡΤΣΑ θΕΛΕ| ΛΟΥΚΑΣ» ;
ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤ|·|Ν |Σ|'|ΑΝ|Α
' 'ΜΑΝΗ Η τ `;! η' Μ
“κκ "· < ·- Τ - Η, 
Τ“---!ϊ·---Σ ,ΤΙ ¦ " χ “ 77
ΠΑΑ|... ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝ
|·| ΤΟΥΜΠΑ ΑΝΟ|_Ε| ΕΝ ΜΕ|ΩΟΕ| |·| |'|Ο|ΝΝ“ ΠΕΡΗΦΑ“" η
ΜΜΜ 4 ΣΤΑΣ|·| |ΒΑΝ
ΣΤΟ Φ|ΑΣ|(Ο
~ ΜΕ ΚΟΝΤΟΝ|·|:
_| ¦ / _| Ψ «ΕΓΩ ΦΑ ΣΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2015 | ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1006
ίσμα γκι καλ σε όλα τα τ συλλόγου
 ' · , -' ” Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ .7
Η ,4 . ή Ν ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ, Μη
Η ^"^ΩΣΕ'Σ·
ΜΜΜΜΜ "^Ρ^Σκ"Ν'ο
. 8. Δ ή .ΤΤ _ 9 
'Ο"""""""
.Ξ  “ζ  ι, _ί = ΙΝΛ:<  .¦_ι¦-.__¦___: μια Η
Δ|Ε°ΝΩΣ Α|Σ°"Σ" Η °"|^|Α ΤΟΥ ΛΑΣΚΑΡ|·| "Α Το ΤΣΑ""|°ΝΣ Λ|Γ|( Μ Ελα)
Μ Μ[email protected]β Η ΔΤ ΗΡοΤΑΣΕ·Σ ΤΜ ΝΑ ΠΑΤΕ ΤΑΗΕ·ο
°έ · ο ΤΤοΧΑΗ
κΡο'·'Φ ΣΤΗ
ἐζ%ζ1ΜΜΜΗΎς
 ·` ' > Αν  ΑοΑΗΑΤΩΗ · 7 ¦