Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΔΕΝ ΤΟ 
  - ΑΝΤΕΤ||ΟΕΣΗ
Π Ο ΜΜΕ ΜΣκΑΡΗΣ Η ΣγΣΗΕ·ΕΟΜΕΗΟ· Α.Σ. - ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤ ΚΟΣΜΟΣ ΟΑ Δ·ΕκΔ·κΗΣΟγΗ
ΕΜΠ" ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗ ΣγΜΜΕΤΟχΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΕΟΟΤΕΑΜ. ΣΕΑΟΟΕ
ΠΟΥ Το" ο^"Γ"Σ^" Η 50ΡΕΑ 3: ΟΑ ΣγΓκΡΟγΣΤΟγΜΕ Ψ · ` · ι
ΣΤ" ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΟΠΟ|ΟΝ ΒΑΛΕ' ΕΜΠΟΔ|Α
' «Ο ΑΡΗΣ Ε|ΝΑ|
Η "ΤΥΧΗ ΜΟΥ»
ΟΜ|Λ|Α ΤΟΥ ΣΤΗΝ _  -, Α . ΑΗΑΟΣΕ
"ΑΡογΣ|ΑΣ" ' ΡΟΒΑΣ. Π|Ο 'ΠΥΡΟΣ › · ._ Ξ .- , ¦  ΣγΓκ|Ν""ΞΝ°Σ
ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝ|Α ω 1415 .η Ρ ·^` Ο ΤγΦΑΟΣ ΟΗΑΑΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ Η ΣΤΟ κΑΕΑΝΟΗΣ Ε|κΕΑ|ΔΗΣ ΣΗΜΕΡΑ “ * "°γ ΜΜΜ
Δ|ΟΡΤΑΝΩΣΗΣ > _ ` ΧΟΕΣ Α·ΗΑΑ
ΤΗΣ Φ|Μ"Α ΤΑ ΤΕΝΕΟΛ|Α ΤΩΝ 102 ΧΡΟΝΩΝ Δ |- ΣΤΑ |ΝΔΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
Π ΡΟΤΑΣΗ ΜΔ ¦
ΠΑ ΕΕΑΑ·Ο ' Η
Η ΤΑΑΑ|κΗ ΟΜΑΔΑ Μ Ρ Γ / Η #
ΕΧΕ' ΑΝΟ|κΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΗΑΤΤΑΟΑΝΑΣΑκΗ
. , Ψ ν _¦ Ω
Η κΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|Μ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤ|0Υ 2016 ΑΡ|θΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 1005 Τ|ΜΗ: 1,30€
ΚΕΝΤΡ||(ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  γ ΤΕΤ Α ΤΕΤ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΑ| Φ|ΦΑ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ
| ή. Σελ 12,13
' ΣΚΑΟΥΤΕΡ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΑ
ΠΑ ΤΟΝ Δ|ΕΘΝΗ ΦΟΡ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ «Ε κΑΡΜ'ΣκΑκΗΣ»
Η ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΕ: «ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ υ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡ|ΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
24 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ»
ΚΑΕ ΜΟΗ
«Συνειδητό Σελ 51
Ε|ΤΜρἰΟΗ3 |_εᾶΟΗε»
' ΑΠΑΝΤΗΣΕ 'Σ ΑΠΟ
'ΖΟΥΡΝΑΤΖ|ΔΗ ΠΑ ΤΗΝ'
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Δ|ΚΕΦΑΛΟΥ
Με πείσμα
γ και θέληση
ί 'η Δ ' ΚουρνέτΟ5 κα'
ἡ ΠΟΜκίδη5 ν|Ο ΤΟ
ζ`¦ φάιναλ φορ του
κυΗέλλΟυ βόλἐ|'
ΣΑΜ . μ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Τ|ΤΟΣ ΗΣ ζ 7 Ξ Ο
“ “ΑΜΕΣΩΣ ἔν  Ο η χΑΤΖΗ|ΣΑἩΑΣ ΣΤΟ Μ"
Δ ο :η έ «Ε|ΜΑΣΤΕ ΑΑΑ|ΟΤ|κΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ |Β|ΤΣ...»
' ΧΡ|ΣΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑ Γ|ΝΕ| Μ|Α ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ"
Μ ΕΑΑΑΑΑ-ΜΑΥΡΟΕΟΥΝ|Ο (2Ο=ΟΟ)
ΝΕΟ ΞΕ|(|ΝΗΜΑ
Ξ Σελ43
 'ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΗΕ ΚΟΝΤΟΗΗ, ΑΛΕΞ|ΑΑΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΑ'ΝΟ ' Τ ῦ ΕΟΝ||(Η: ΕΟΡΑΑἶΚΟΣ - ΔΟΞΑ Μ, ΕΟΝΗ(ΟΣ Η. ΑΕ - ΑΠΕΑ Ο-1, ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΑ.>- ΕΒΡΟΣ Ο·2
 ΜΜΜ/ΑΜ;;