Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 κΑο_ΝΕΡ|ΝΗΑοΑ|κΗ ΕοΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ.
|Β|ΤΣ: Γ|Α
ΝΑ ΣΚ0ΡΑΡΕ|
Ο κΑΑογΣ
ΠΡΕΠΕ| ΝΑ
|'|Α|ΖΕ|...
α ΑῳΤΕ·ΑΕΑ» ΕΑ·Α ΕΚοΑ ¦ .  γ 
ο .ρ ο , .ο _ .> `.ΝγΣΤΑκ·ΔΗΣ¦
ΝΝ`ΣΤΑκ·ΔΗ, ΑΑΝΣιΑΔΗ; κοοΕΕΣΗ = “ΜΕΝ
ΥΧοΑοΤ·Α
Ά _ ° Μ Μ Π > . . ` «ΚΑΡΦ|Α»Α|'|0 ΤογΣ
° · · · · ΗΑ·κΤΕΣ Τ·Α ΤογΝΤοΕ
κΑΕΑΤΕΩΕΤ·ογ¦ Ε·ΔΑ
ΕΝΑΝ ΑΑΑο ΗΑοκ
' ΜΗΝΥΜΑ ΣΤοΝ ΤΕΑΝ
ο· ΑΗοΔοκ·ΝΑΣ·ΕΣ
ΚΑΤΑ ΝΑΡ·ΝΑκΗ ΝΕΑ·ΣΣΑΝ·ΔΗ ΑΑΑΦογΣογ
Μ Σελ. 23-34,47,56
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΠΤΑ οΕΜΑΤΑ Ηογ ΖΗΤΟΥΝ  Ν' Δ
ΕΠΕ||'0ΝΤΩΣ ΛΥΣΗ Γ|Α Το ΑΥΡ|0 _ ¦. 4
 ψΗΦ·ΔΗΣ ΝΑ· ΝοΝ·κο· Τογ ΑΡΗ 
νΕΗΤ|οο ΕΤο·ΝΑ:οΝΤΑ· ΝΑ ((κΑΤΑΣκΗΝΩΣογΝ» ο Τ Δ ~=
ΑποκΑΡΔ|ΩΤ|κοΣ ο ΗρΑκΔΗΣ ΣΤΗΝ ΑοΗΝΑ ΠΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣ0ΥΝ · ' 5
ΣΤογΣ ΑΓΩΝΕΣ Τογ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΗΣ ΣΤοΥΣ ΦοΡΕ|Σ Με ΒΕΝΑ _ ¦4 8 ω. - .
ΜΕ ΤΡΑΜ" ΜΜΜ" ΤΗΝ ΗοΔοΣΦΑ·Ε·κΗ οΝΑΔΑ . ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ * '
Η Το ΣΧΕΔ·ο ΕγοΝ·ΣΗΣ ἙἑἙξἑ“ἔ;%ΝωΝ
ΤΟΥ ΧΕΕογΣ ΣΤΗ ΔΕ." ΤΗΝ ΠΑΡΑΜοΝΗ Τογ
_¦ Η __
“Τ ·- - Η ΕΑΕΗΕ| ΝΕ ΤΑ ΗΑΤΤΑ ΤΗΣ ψγχΗΣ . ο Ν¦κοΣΜΣω“Σ
Δ .ζ έ Η ο ΣΗγΡοΣ χΑΤ20ΗογΔοΣ, ΑΤΟΜΟ ΕΡ|ΣκΕΤΑ| Στο ΑΔΗΣ'
έ Η Ζ / Ε χΩΗΣ ΦΑΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΕ' χΑΣΕι ΕΝΤΟΣ ΚΛΠ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΧΘΕΣ
 ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Σελ 8,9 Με Το" Π· ΤΗΣ Φ'Μ"ὲλ 46
“ _   Α|'|0ΜΩΝ ΚΑΛ. - ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠ. 1-0
Η Πήρετο ντέρμΗ|η ΠουνῶΤεντ , ._ _ · 
Η 4 Δ. Ρ (0-1), ΩΗίοτευτη ονοτροΗή ' . _Ν _ Τ; ηΣΩουθόμΗτον, «κόλλησε» Π  ^έ;
ο η Μπάρτσα, «τρένο» η Πούβε Η Ν|κΕΣ ΠΑΝΕΣτο, ΔΟΞΑ, ΕοΡΔΑϊκο “Μ »ο
ο.  Το ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΗΣΝ ΝΑ· ΕοΕΕ·Α ΕΛΛΑΔΑ
  :Τ ΜΟΝΟ Σ'|'|-| ΜΕ'|'|ἱ05Ρ0Π'|' Μιά; Φωτορεπορτάζ, 8ΩΑώοΕΤ8, παρασκήνιο