Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΨΥΧ0Σ ΝΑ' ΑΝεγΡοΣ
Ηττα με κατεβασμένα Χέρια ' Δ.  ότ0νΜ“εργκ
”ν , .
©' «ΜΑΤιΑ» ,
ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΑ
ΕΡΓΑΣ|Α
ΗΑΝΑοΗΝΑ'ικοΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑ ΒΕΜ¦ο
η «ηΑ绦 οΛΑ Νηοι>η ΝΑ
ΤΑ ΑΛΛΑΞΩ, ΑΛΛΑ οχι κΑι
ΤΗΝ ιι·νχΗ ΤΩΝ ηΑικΤηΝ.
'Η ειτΑι 'Η ΔΕΝ ειτΑι ΝικΗΤΗτ
η κΑι-. κΑΝηΑΝΑκι Αηο ΤοΝ κοονπ τιΑ
:εκΑοΑι>ιτΝΑ εΝοψει κΑΛοκΑιΡιογ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: η. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μ ' : Δ :η ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΥ Ο ΚΟΝΤ0Ν ·
ΜΜΜ . # 2 |   ' _ η, _ 
ωζν Γ Α] ΕΡΕ^^^^^Σ““|
Φωτορεπορτάζ
ΝΕΕΣ θΕΣΕ|Σ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛ|ΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜ|0 ΚΛΕ|Σ|'0Υ ΣΤ|ΕΟΥ
Παρασκήνια Δηλώσει5
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| Α0Λ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|ΛΚ|·| 20 ΜΑΡΤ|0Υ 2015 | Τ.: 1,30 θ  ΛΡ.Φ.: 1001 Πω8¦κἀ Πρωταθλήματα
9 στα 9 για τον Αρη, ηοιι α _ Ι Ι Ι Α|'|0|(ΑΛΥ|'|Τ||(0
«κλειδωνει» την τριτη θεση χ ΡΕ"°ΜΖ Με «Μ»
Ο' ΣΥΖ|·|Τ|·|ΣΕ|Σ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΚΑ| Ο' «ΣΕ|Ρ|·|ΝΕΣ» ΑΠΟ
Το Μ|.8 ΤΩΝ |·|.|'|.Α.
Τ| Ε|ΔΑΝ 5
ΣΤο ΡΕΑΛ ΣοΣιΕΔΑΔ -`
ΛΑΣ |'|ΑΛΜΑΣ, ΑΛΛΑ
κΑι ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤ|Α Ο'
«ΚΑΤΑΣ|(0|'|0|» ΤΟΥ
Δ||(ΕΦΑΛ0Υ
' Λήοθέωση αιΤό 300
φιλήθλουε
' Χαγκιν5: «Περήφανοι
για τον κόσμο μα5»
ο( ' Πρίφτη5: «Βάλαμε
ΕΛ τα κρισιμα σουτ»
ΗΝΡεΣ_κΡιεΣΗΣ Δ, .ὰ γ 
Ι: _#  15 Α χ Ν Ἡ ι
του Ερασιτέχνη Αν ε Ι · #
καθορίζουν με «οδηγο» ηεριητωσειε Λοσκα5 και Ροντριγκεε
εξελίξειε στον Αρη
· ΔοκιΜΕτ Απο "Μ“Μειιο Ι Με Με Η
«ΛΝΛΣ|'0» Πο 4-3
·ς¦ ·ΜΜτ4,τ€ Με ΤΗΝ κ-17 ιι· _
τη ΑΣΕ ηΑΤο! ἐξ ϊ
ΜΒ ΗΝΤΗιΤκΕΣ
ΜνΡ (1.1888) και
ΒεΞτ σοι" (Πεσεησγ
Εα5ιηο ΒεΞτ σαι!)
Φεβρουαρίου ο ΒόσνιοΞ
ΣΤΝ Α|'|0Σ'|'0Λ|·|
.  . .ΤΕΤ _ :7 ' Κόκιστη ώ γ τ- Γ
Μ ψ _ -:ἐ-;“ἔ ."_=εμφἀν¦σπ . .  .ΤιΑ ΤΗ ΝικΗ
Ο | (τ ;·  αήοδοκιμασίε5 Ψ
Γ! !..- και ένταση Η ἑ
. _ ' Μαρκόήουλοε:.
' «Είναι ντροήή. 33
' αυτή η ήττα»
. ' · Ξ. : ¦  ΑΓΚΑΛ|ΑΣΕ
 · 4, Η ΤΗΝ ΤΡιΤΗ οεΣΗ