Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22 03
- ΒρίσκεΤε αυτό Που θε5
κα' σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!
| - ΝΕ ΤΗ Μ 
Γ|ΑΤ| Ο ΑΡΗΣ
«ΚΡΕΜΕΤΑ|»
Λ · _ ' ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ
ΗΜ·ΑΟΝΤΑΣ · ΑΟΛΗΤ|ΚΟ ΝΟ ΝΟ
ΥΝΕΔΡ|Α Οι! Η ΠΟΤΟ ΣΕΝΑΡ|Ο Ε|ΝΑ|
-- ·$ἔ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΥΝΟΕ|
Ο· - Σ; ' Ο ΚΑΡΥΠ|ΔΗΣ.. ΕΣΩΣΕ
Η Φ|ΜΠΑ ΠΡΟΕΑΑΕ ΠΑΑΝΑ ΠΟ Το Ν|ΕΚ ΟΑ|_|5 ΗΑΕ|_» Δ κ 4 Το ΑγΤ0Γκ0^! Η! Σελ- 14,15
ΥΠΟΚΑ|ΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ Πο κεΝΤρ|κο ΤρΕ'|Άερ Η Δ|ορΓΜΩΣΗΣ! ΣΑΜ · ΘΡΗΝΟΣ ΠΑ ΤΟΝ Α|ΦΝ|Δ|Ο ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΠΟΤΑ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ο| |'|ΡΟΥ|'|ΟΟΕΣΕ|Σ Γ|Α
ΤΟ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Α|Γ|(
Σελ4Τ ι. 
ἐθ Χ7“' Σ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|ΤΗ 22 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1003
 “ΣΕ ...
' Η υΠΟγραφη γ|α τη συμμετοχή, “ ΧΧ Τ Χ  7 Σ . ί ΚΜ - Γ
το Πρωτάθλημα κα' η ΜΗ ΟΕΜ Η η | ' η _ ¦ > ἑ 0 ...ί "”
“ΤήΣ Δ ”#3 .Σ
' ΛΠα|ο|όδοξοΕ. ο Κανὡτα5 γ|α / [ΜΜΟ Π0|ΟΥῖ ΒΑΕ Ο Μ|ΧΗΤΗ:Η
τη συμμετοχή Σαββίδη στην ΚΑΕ μ Η ΣΚἔγογΝΤΗ
«Δ|κΗ»: ΠΣ' ΕΠΗΝΑΝ κο
. , ο,.Ε.=·Η ν
ΤΑ ηΑ·χΝ·Α·Α .. Σελ. 2,..  χ
ΣΗ ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ - |'|ΑΝ|ΟΝ|ΟΣ 1-1
 ΑΑΜ|Α -ΑΤΡΟΤ|κΟΣ 1-0
€<|'|ΕΤΑΞΕ» ΒΑοΜο
ΣΤΟ Φ|ΝΑΑ
«ΕΦΥΓΕ» Ο ΠΑΥΛΟΣ
Ἡ Το ξέοΠαομα
του ΠαΠαοταθόΠουλου
ΣΤΗΝ ΜΑΜΑ '
-. ° Με¦ΒΑΝ ΠΑΤΕχΝΤ
.γ < Γ
“ "ΣΓ¦|ΑΗΣΑΜΠ|ΟΝΣ7ΜΓΚ _
ηΗ ΤΟΛΗΣ. ΣΗΤΟγΝΕΝΟ Η Α·ΑΡΗΕ·Α 
.ΜΕΝ Τ “.
ΡΜ Σελ. 16.17,44
ΤΡ|ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΤΗ Δ|Ο|ΚΗΣΗ ΝΕΡΑΝΤΣΗ
! Τ . ΕΝΑ ΜΗΝΑ/ΕΚΤΟΣ Ο`ΝγΣΤΑκΤΔΗΣ
° / ¦ ΔῇΕ·ΑΣΟΝΤΑ|ΠΑ Η
ξ ' Τ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕηΣΗ ΜΕ ΕΠΟΕ 
ΟμΠΑΑΑΟ·ΕΕΑΟΟγΝνΠΑη Τ 
Η: Σελ 18
Ϊ Τ ΕΚΘΕΣΗ ΣΔΟΕ ΠΑ Ε|ΚΟΝ|ΚΑ
Τ|ΜΟΛΟΓ|Λ (2004-2009)!
Μ|'|ΕΡΜ|'|ΑΤΟΦ
Η'ἴ(ΕΝΤΕ|κΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι · ^ . ΜΕ... ΜΕΣΗ
.Η _ _ ΠΑ ΤΑ ΕΟ χΡΟΝ|Α ν
ηΑΕΑΗ έ έ · “ - -·;Φ·ΐτϋ:ἐ:Τ.
ΠΑ ΤΗΑΕΟηΤ·κΑ * “`
ΑικΑ·Α ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ η
"Ε ΤΕΜΕΣ Μ ΕΜηΟΕ·κΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΑ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Μ
ΤΑ Χ|Λ|Α ΖΟΡ|Α
ΜΜΜ" ΤΗΣ «Μ» · «ΔΕΝ γηΑΡχΕ| Τ|ηοΤΕ» ΠΑ ΕΕΑΑ|Ο ΛΕΝΕ ΣΤΗ Μ|κΕΑ
έ' Η Δ|°|κ"Σ" ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΕ|κΝγΕ| ΜΜΜ ' ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΠΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95.5: «ΕΦ||(ΤΗ Η ΕΗ ΘΕΣΗ»
 ΑΝΔΡΩΝ" ΠοΝΕΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Η ΕΕΝιΔΗΣ: «κΑηοιοι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΗκηΣΟγΝ Το ΒΑΡΟΣ» -Ἡ